Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze z nevyzvednuté soudní úschovy po zaniklé kampeličce

07.03.2018
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze z nevyzvednuté soudní úschovy po zaniklé kampeličce
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově získalo na základě šesti usnesení okresního soudu finanční hotovost v celkové výši 1 543 korun. Úřad převzal peníze jako nevyzvednutou soudní úschovu.
 
Částka představuje podíl jednotlivých příjemců ze zpeněženého majetku úpadce – Rodinné družstevní záložny, spořitelního a úvěrového družstva. Peníze byly správcem konkurzní podstaty zaniklé kampeličky složeny u Okresního soudu v Přerově. V zákonné lhůtě jednoho roku ode dne vyhlášení jednotlivých usnesení se mohli oprávnění věřitelé o své podíly přihlásit. Protože se tak nestalo, finanční prostředky připadly státu. ÚZSVM získané peníze převedl jako příjem do státního rozpočtu.
Státu připadne předmět úschovy jen tehdy, nebude-li podané žádosti o vydání úschovy pravomocným usnesením soudu vyhověno. Stát nabývá vlastnictví marným uplynutím lhůty. Připadne-li předmět úschovy státu, zaniknou práva účastníků i jiných osob k předmětu úschovy. Usnesení se vyvěšuje na úřední desce soudu. Vyvěšením na úřední desce soudu po dobu 10 dnů je nahrazeno jeho doručení neznámým věřitelům.