Úterý, 28. ledna 2020

ÚZSVM převzal peníze ze soudní úschovy

22.05.2019
ÚZSVM převzal peníze ze soudní úschovy
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově získalo na základě čtyř usnesení Okresního soudu v Přerově finanční hotovost v celkové výši 19 635,72 korun, jako předmět soudních úschov.
Okresní soud v Přerově rozhodl na návrh správce konkursní podstaty úpadce TREY „spol. s r.o.“ v likvidaci a Stavební podnik Přerov, s.r.o. „v likvidaci“, že finanční částky jako předmět úschovy připadnou státu, jestliže se o ně nikdo nepřihlásí do jednoho roku ode dne vyhlášení jednotlivých usnesení.
 
Částka připadla státu uplynutím lhůty a představuje uspokojení pohledávky věřitele z usnesení o rozvrhu výtěžku zpeněžení podstaty úpadce. Závazek nelze splnit, protože příjemce neposkytl složiteli platební údaje pro bezhotovostní převod plnění, tedy neposkytl potřebnou součinnost ke splnění závazku. Částka je příjmem státního rozpočtu.