Úterý, 28. ledna 2020

ÚZSVM prodal podíl na pozemku pod rodinným domem v Tovačově

22.01.2018
ÚZSVM prodal podíl na pozemku pod rodinným domem v Tovačově
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo formou přímého prodeje ideální podíl 5/16 stavební parcely, na které stojí rodinný dům.
 
Kupující je výlučným majitelem rodinného domu. V době koupě uvedené části parcely od ÚZSVM už měl ve vlastnictví  3/8 pozemku a dále usiluje o výkup zbývajících podílů od jednotlivých spoluvlastníků. Kupující zaplatil za získaný majetek stanovenou cenu 60 000 Kč.
ÚZSVM umožnil přímým prodejem navýšení majetkového podílu nabyvatele, u něhož je zřejmé, že smysluplně usiluje o získání vlastnictví celého pozemku a jeho scelení se stavbou domu.
Předmětný podíl nemovitosti získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Olomouci jako odúmrť.