Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM prodal Přerovu dva pozemky, díky kterým může město uskutečnit své investiční plány

15.03.2019
ÚZSVM prodal Přerovu dva pozemky, díky kterým může město uskutečnit své investiční plány
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal za 4 miliony korun městu Přerov dva pozemky ve středu města. Díky odkoupení obou pozemků může město Přerov následně uskutečnit svoje investiční plány.
Na jednom z pozemků stojí stavba ve vlastnictví Statutárního města Přerov. Původně tuto stavbu využívalo Krajské státní zastupitelství, které tuto stavbu bezúplatně převedlo do vlastnictví města v roce 2009. Od této doby je budova prázdná a neužívaná. Druhý pozemek tvoří funkční celek s touto budovou. Převodem vlastnictví došlo ke sjednocení vlastnictví pozemku a stavby na něm stojící. Odkoupením obou pozemků může město Přerov následně uskutečnit svoje investiční plány.