Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM v Přerově převzal od ŘSD jedenáct pozemků

21.03.2019
ÚZSVM v Přerově převzal od ŘSD jedenáct pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal od Ředitelství silnic a dálnic celkem jedenáct pozemků v hodnotě 1 705 395 Kč.
Jedná se o pozemky o výměře 6 622 m2, které jsou pro ŘSD nepotřebné, a to konkrétně šest pozemků v katastrálním území Přerov a pět pozemků v katastrálním území Předmostí.  Na pozemcích v Přerově se nachází komunikace IV. třídy, která je ve vlastnictví Statutárního města Přerova, a krajská komunikace, která je ve vlastnictví Olomouckého kraje. Jeden pozemek je zastavěn stavbou technického vybavení (trafostanice), o jehož odkup požádala společnost vlastnící trafostanici. U zbylých pozemků se jedná převážně o zatravněné plochy s náletovými dřevinami.