Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM vypořádal spoluvlastnické vztahy v Oseku nad Bečvou

10.12.2018
ÚZSVM vypořádal spoluvlastnické vztahy v Oseku nad Bečvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově vypořádal spoluvlastnictví s obcí Osek nad Bečvou.
ÚZSVM převedl obci ideální dvě třetiny pozemku v katastrálním území Osek nad Bečvou, a to bezúplatně, protože se jedná o pozemek s tělesem místní komunikace ve vlastnictví obce. Dále byly převedeny obci  formou přímého prodeje ideální 2/3 pozemku zahrady za kupní cenu ve výši 15 000 Kč.
 
U obou případů byla podílovým spoluvlastníkem zbývajících třetin obec Osek nad Bečvou. Převody tak došlo k sjednocení vlastnictví a obci bylo umožněno vykonávat v celém rozsahu svoji samosprávnou činnost související se údržbou a opravou těchto nemovitých věcí. ÚZSVM nabyl pozemky jako odúmrť.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.