Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM vyřešil prodej trafostanice v Lipníku nad Bečvou

22.05.2019
ÚZSVM vyřešil prodej trafostanice v Lipníku nad Bečvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal obchodní společnosti pozemek v památkové rezervaci Lipníku nad Bečvou, jehož součástí je stavba bez čísla popisného za kupní cenu 170 000 Kč.

Původně se jednalo o kiosek transformační stanice vybudovaný v letech 1978 – 1980 národním podnikem Severomoravské energetické závody. Od roku 2006 již stavba nesloužila svému původnímu účelu. V roce 1997 obchodní společnost vybudovala na budově bývalé trafostanice půdní prostor, který je součástí nástavby na sousední stavbě. Sousední pozemek i stavba jsou v majetku této společnosti.

ÚZSVM zvolil přímý prodej z důvodu, že vybudovaný půdní prostor je součástí sousední nástavby ve vlastnictví zmíněné společnosti a je s tímto prostorem stavebně i funkčně propojen. Prodejem tak došlo ke sjednocení vlastnictví nemovitých věcí a k nápravě stavu, který svým rozhodnutím povolit takovouto stavbu na jiné stavbě způsobil stavební úřad v Lipníku nad Bečvou.