Otevřený dopis ÚZSVM k areálu tenisových kurtů v Praze na Letné

08.06.2022

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) zveřejňuje z důvodu transparentnosti další odpověď na dopis a e-mail k areálu tenisových kurtů v Praze na Letné, který byl zaslán spolku Alternativa II.

Vážený pane předsedo,

v reakci na Váš dopis ze dne 23. května 2022 č.j. OSA2220523001 a současně na Váš e-mail ze stejného dne ve věci areálu tenisových kurtů na Letné se znovu důrazně ohrazuji proti Vašim zcela nepravdivým nařčením z nečestného či snad korupčního jednání a opakovaně Vás žádám, abyste se těchto nepravdivých výroků i osobních útoků zdržel.

 

Jak jsem již uvedla v dopise ze dne 21. ledna 2022 (č.j. UZSVM/A/1534/2022-HMU2), trvám na tom, že bezplatná výpůjčka, kterou měl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) s Vaším sdružením uzavřenou, skončila uplynutím sjednané doby. Tedy doby, kterou jste osobně podepsal. Vzhledem k tomu, že jste v areálu provozoval i čistě komerční činnost, nemohla být bezplatná výpůjčka prodloužena. Touto činností byl zejména komerční pronájem tenisových kurtů, poskytování služeb obdobných jako restaurace, prodej jídla, nápojů včetně alkoholických – piva, vína, tvrdého alkoholu. Budova tenisové klubovny navíc nebyla pro stravovací služby zkolaudována. Mimo jiné z těchto důvodů rozhodlo Územní pracoviště v hlavním městě Praze (tedy nikoliv já nebo kdokoliv jiný z ústředí ÚZSVM) o neprodloužení výpůjčky a vyhlášení transparentního výběrového řízení na pronájem areálu, do kterého se mohl přihlásit kdokoliv. Vy, ani Váš spolek, jste se do výběrového řízení nepřihlásil.

 

Dále uvádím na pravou míru, že e-mail adresovaný členům Rady hlavního města Prahy nebyl „tajný“, ale jednalo se o reakci na Vaše nepravdivé informace o ÚZSVM, které jste členům Rady stejným způsobem zaslal. Co se týče budovy v Jeseniově ulici na Žižkově, i zde prokazatelně uvádíte lživá tvrzení. Připomínám, že z výběrového řízení na výpůjčku této nemovitosti Vaše sdružení odstoupilo na základě Vámi osobně podepsané písemné žádosti o odstoupení z výběrového řízení. Důkaz zasílám v příloze. V žádosti jste mj. uvedl, že důvodem Vašeho odstoupení je, že „bez dohody se zástupci spolku Klinika byste porušili Vaší vizi, kterou je budování organizované občanské společnosti a konsensuální rozhodování“. Důrazně proto odmítám, že by došlo k jakémukoli narušení průběhu transparentního výběrového řízení.

 

Vzhledem k Vašim opakovaným dehonestačním výrokům bude i tento dopis zveřejněn.

 

Přílohy:Dopis - odstoupení od výběrového řízení.pdf
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.