Pondělí, 21. ledna 2019

odbor Odloučené pracoviště Pardubice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Pardubice a Chrudim:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Jiráskova 20
532 02 Pardubice
Ředitel:
Ing. Martina Loukotová
Tel.: 467 002 727
E-mail: martina.loukotova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Loukotová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Pardubice

Pardubický kraj získal pozemek pod silnicí v Kočí

11.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převedl bezúplatně do vlastnictví Pardubického kraje pozemek o výměře 4 150 m2 a účetní hodnotě 62 125,50 Kč v obci Kočí. Pozemek je zastavěn silnicí III. třídy, která již kraji patří. Bezúplatným převodem tak došlo ke sjednocení vlastnictví stavby a pozemku.

ÚZSVM převzal majetek po zaniklém státním podniku v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

11.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích převzal majetek v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy po zaniklém státním podniku Vodovody a kanalizace, vymazaném z obchodního rejstříku v roce 1991.

ÚZSVM prodal pozemek v Rábech za 18 tisíc korun obci

09.01.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal obci Ráby zdejší pozemek o výměře 41 m2 za 18 000 Kč.

další aktuality