Pondělí, 27. ledna 2020

odbor Odloučené pracoviště Pardubice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Pardubice a Chrudim:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Jiráskova 20
532 02 Pardubice
Ředitel:
Ing. Martina Loukotová
Tel.: 467 002 727
E-mail: martina.loukotova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Loukotová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích prodal rekreační chatu v blízkosti vodní nádrže Hamry

23.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal ve výběrovém řízení s aukcí a s rozvazovací podmínkou předkupního práva rekreační chatu v katastrálním území Studnice u Hlinska.

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl pozemku u Sečské přehrady

17.01.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích prodal přímým prodejem spoluvlastnický podíl o velikosti 1/3 k pozemku o celkové výměře 92 m2 v katastrálním území Proseč u Seče za kupní cenu 10 200 Kč do vlastnictví majitelů zbylých 2/3 pozemku.

Chrudim získala zdarma pozemek v městském parku

17.01.2020

Pardubické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo zdarma městu Chrudim pozemek o celkové výměře 1 440 m2. Pozemek tvoří pás zeleně podél městského parku, je zatravněný, porostlý okrasnými dřevinami a jako součást městského parku je veřejně přístupný.

další aktuality