Pondělí, 17. června 2019

odbor Odloučené pracoviště Pardubice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Pardubice a Chrudim:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Jiráskova 20
532 02 Pardubice
Ředitel:
Ing. Martina Loukotová
Tel.: 467 002 727
E-mail: martina.loukotova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Loukotová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Pardubice

ÚZSVM v Pardubicích prodal část bývalého náhonu

13.06.2019

V roce 2013 se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových ujal hospodaření s pozemkem v katastrálním území Štěpánov u Skutče. Přestože se jednalo o vodní tok, žádný ze správců vodních toků o něj neprojevil zájem. V roce 2017 byl pozemek zaměřen a bylo zjištěno, že se část nachází v oploceném areálu a pod budovou bývalého mlýna.

ÚZSVM v Pardubicích získal přes 700 tisíc Kč z dědictví

12.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích získal do státního rozpočtu 758 271,40 Kč.

Spoluvlastníkovi se podařilo odkoupit podíl domu na Prosečsku

06.06.2019

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Pardubicích získal již v roce 2006 na základě usnesení o dědictví spoluvlastnický podíl v rozsahu jedné poloviny k pozemkům a domu na Prosečsku.

další aktuality