Středa, 8. dubna 2020

odbor Odloučené pracoviště Pardubice

Odbor Odloučené pracoviště kompletně zajišťuje v rámci své územní působnosti v okresech Pardubice a Chrudim:

  • správu, hospodaření a nakládání s majetkem státu podle § 9, 10 a 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
  • úkoly vyplývající pro Úřad z  příslušných ustanovení zákona č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
  • činnost hospodářské správy.


Adresa:
Jiráskova 20
532 02 Pardubice
Ředitel:
Ing. Martina Loukotová
Tel.: 467 002 727
E-mail: martina.loukotova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Loukotová.pdf

Kontakt

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Pardubice

ÚZSVM získal pozemky ve Skutči po zaniklém státním podniku

06.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích převzal do majetku pozemky o celkové výměře 5 866 m2 a celkové účetní hodnotě 65 430 Kč v katastrálním území Skuteč v lokalitě bývalého lomu Leštinka I. – Zvěřinov.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu více než 700 tisíc korun z odúmrti

02.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích odvedl do státního rozpočtu přes 700 tisíc korun, které připadly státu z odúmrti. Jednalo se o finanční prostředky uložené na vkladních knížkách.

ÚZSVM zdarma převedl pozemek pod komunikací na Správu a údržbu silnic Pardubického kraje

01.04.2020

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Pardubicích bezúplatně převedl na Správu a údržbu silnic Pardubického kraje pozemek o výměře 35 m2 v obci Morašice.

další aktuality