Pardubický kraj získal pozemky pro chystané železniční muzeum v Dolní Lipce

06.02.2023 - Svitavy

ÚZSVM ve Svitavách prodal Pardubickému kraji čtyři pozemky v areálu vlakového nádraží v Dolní Lipce. Ty jsou určeny pro rozšíření expozic spolku Muzeum starých strojů a technologií, který se specializuje na záchranu a renovaci staré techniky včetně parních lokomotiv a muzejní činnost.

Zatravněné pozemky o výměře 1 554 m2 v místní části města Králíky na sebe navazují a tvoří dlouhý úzký pás podél železniční trati, který dále pokračuje za budovy bývalé drážní vodárny a výtopny. Převážně zatravněné pozemky leží v ochranném pásmu dráhy a jsou volně přístupné.

 

Pardubický kraj plánuje podpořit v regionu Králicka programy zaměřené na cestovní a turistický ruch a zejména zaměstnanost. Jedním z nich je i rozšíření expozic muzea ze Žamberka právě do Dolní Lipky.

Kraj do budoucna počítá s programem mezinárodní spolupráce Interreg Česko-Polsko 2021-2027.  Ten podporuje rozvoj příhraničních muzeí a expozic a především přeshraniční provoz oblíbených jízd historických souprav vedených také parními lokomotivami.

 

Stát nabyl původní pozemky na základě prohlášení o vzdání se přídělu.

Kupní cena 612 000 Kč byla odvedena do státního rozpočtu.

Přílohy:foto2.jpgfoto3.jpgfoto4.jpgfoto5.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.