Peníze získané podvodem se vrátí obětem trestných činů

01.06.2023 - České Budějovice

ÚZSVM v Českých Budějovicích převedl na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti takřka čtyřicet tisíc korun, které popadly státu z majetku muže, odsouzeného za podvody.

ÚZSVM obdržel trestní příkaz ve věci odsouzeného muže, kterému soud kladl za vinu, že pro svého bratra podle jeho pokynů a instrukcí zřídil na své jméno účty u různých bank. U svých známých pod různými legendami také zajistil účty a bankovní spojení rovněž předal bratrovi k využití. Ten poté začal zveřejňovat inzeráty, v nichž předstíral nabídku prodeje různých věcí, převážně elektroniky. Na účty si pak nechal zasílat kupní ceny, zálohy či náklady na poštovné na nabízené zboží, které ovšem nikdy kupujícím neodeslal. Peníze z účtů si však přes bratra vybíral.

Způsobená škoda jednotlivcům sice nebyla vysoká, pohybovala se v řádech stokorun až nižších jednotek tisíců korun, ale poškozených, kteří se přihlásili o náhradu škody bylo šedesát sedm. Za tři měsíce si muž tímto způsobem přišel na částku ve výši 180 000 Kč.

 

Soud bratrovu pomoc podvodníkovi vyhodnotil jako trestný čin a potrestal ho podmínečně jedním rokem odnětí svobody. Zároveň mu uložil trest propadnutí věci, a to hotovosti z účtů v celkové výši 39 037 Kč. Tu Úřad shromáždil na depozitní účet a poté zaslal na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti.

 

 

 

Vzhledem k tomu, že se jednalo o majetek, který stát nabyl v souvislosti s trestnou činností, budou peněžní prostředky převedeny na zvláštní účet Ministerstva spravedlnosti. To prostřednictvím Probační a mediační služby z takto získaných prostředků zajišťuje pomoc obětem trestných činů. Nárok na finanční pomoc k překlenutí zhoršené sociální situace, nastalé po spáchání trestného činu, je zakotven v zákoně o obětech trestné činnosti.

Přílohy:kladívko.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.