Pondělí, 19. srpna 2019

Z činnosti Územního pracoviště Plzeň

V elektronické aukci na šlapací šicí stroj bylo tentokrát našlápnuto

16.08.2019
V elektronické aukci na šlapací šicí stroj bylo tentokrát našlápnuto
V elektronické aukci se podařilo prodat Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni za více než trojnásobek šlapací stroj Singer – známý pod vžitým názvem „singrovka“.

ÚZSVM prodal vilu v Habartově za 819 tisíc korun

08.08.2019
ÚZSVM prodal vilu v Habartově za 819 tisíc korun
Plzeňské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve veřejné dražbě opuštěnou vilu se zahradou v Habartově na Sokolovsku za 819 000 Kč.

ÚZSVM prodal lesní cestu u obce Štichov

02.08.2019
ÚZSVM prodal lesní cestu u obce Štichov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal ve výběrovém řízení za 16 000 Kč pozemek o výměře 211 m2. Pozemek je dle druhu a způsobu využití v katastru nemovitostí vedený jako ostatní plocha, jedná se však o lesní cestu.

ÚZSVM zlikvidoval předměty použité při krádeži

02.08.2019
ÚZSVM zlikvidoval předměty použité při krádeži
Úřad pro zastupování státu v Karlových Varech zlikvidoval tašky použité ke krádežím.

Pozemky po likvidaci kůrovcové kalamity byly prodány ve výběrovém řízení

02.08.2019
Pozemky po likvidaci kůrovcové kalamity byly prodány ve výběrovém řízení
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodal za téměř půl milionu korun ve výběrovém řízení s následnou aukcí areál utvořený z celkem 47 parcel v katastrálním území Stod na jižním Plzeňsku.

Postřekov získal pozemek pod místní komunikací

01.08.2019
Postřekov získal pozemek pod místní komunikací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích převedl obci Postřekov pozemek o celkové výměře 4 226 m2, který tvoří část návsi a kopíruje hlavní průtah obcí ve směru na Klenčí pod Čerchovem.

ÚZSVM v Klatovech prodal dva pozemky v elektronické aukci

31.07.2019
ÚZSVM v Klatovech prodal dva pozemky v elektronické aukci
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech prodal majetek prostřednictvím nového inovativního systému ÚZSVM dostupného na webu www.nabidkamajetku.cz. V elektronické aukci byly prodány dva pozemky za 50 500 korun.

Státní pozemkový úřad získal od ÚZSVM pozemky v hodnotě přes 200 tisíc korun

30.07.2019
Státní pozemkový úřad získal od ÚZSVM pozemky v hodnotě přes 200 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích předal Státnímu pozemkovému úřadu pozemky v účetní hodnotě téměř 206 tisíc korun.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci československou tříkorunu

30.07.2019
ÚZSVM prodal v elektronické aukci československou tříkorunu
Plzeňské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo pozůstalost po ženě z Plzně, která zemřela bez dědiců. Mezi věcmi byla také kovová československá tříkoruna ražená v roce 1965.

ÚZSVM v Domažlicích prodal pozemek za 13 500 korun

30.07.2019
ÚZSVM v Domažlicích prodal pozemek za 13 500 korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal za kupní cenu 13 500 Kč pozemkovou parcelu o výměře 107 m2 v katastrálním území Klíčov u Mrákova.

Převod pozemku na státní podnik Povodí Vltavy

26.07.2019
Převod pozemku na státní podnik Povodí Vltavy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích převedl státnímu podniku Povodí Vltavy pozemek, který tvoří část Mračnického potoka.

Domažlice získaly pozemek u místní křižovatky

25.07.2019
Domažlice získaly pozemek u místní křižovatky
Domažlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo městu Domažlice zatravněný pozemek, který se nachází na křižovatce a v současné době je jedinou příjezdovou cestou k místní nemocnici.

ÚZSVM prodal dům s garáží v Aši za 1 149 000 Kč

24.07.2019
ÚZSVM prodal dům s garáží v Aši za 1 149 000 Kč
Karlovarské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodalo ve veřejné dražbě dvoupatrový dům s garáží a zahradou v Aši za 1 149 000 Kč. Dům, který se nachází v klidné lokalitě města, získal ÚZSVM z odúmrti.

ÚSZVM prodal v Pocinovicích pozemek kulturního domu

24.07.2019
ÚSZVM prodal v Pocinovicích pozemek kulturního domu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal za cenu 98 100 Kč stavební parcelu o výměře 258 m2 v obci Pocinovice poblíž Klatov.

ÚZSVM v Domažlicích prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky

23.07.2019
ÚZSVM v Domažlicích prošetřil pozemky zapsané na nedostatečně identifikované vlastníky
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Domažlicích zapsal na základě šetření do vlastnictví ÚZSVM pozemky v katastrálním území Starý Kramolín a Hvožďany u Poběžovic, které byly vedeny na nedostatečně identifikované vlastníky.

ÚZSVM získal pytláckou výbavu z Horažďovicka

23.07.2019
ÚZSVM získal pytláckou výbavu z Horažďovicka
Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzalo od Policie ČR rybářské vybavení, které propadlo státu na základě rozsudku Okresního soudu v Klatovech, kvůli spáchání trestné činnosti. Jednalo se o dva kusy podběráků s obručí, jeden délky 178 cm a druhý délky 175 cm.

Stát získal 3,5 mil. Kč z odúmrti

19.07.2019
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadla jako tzv. odúmrť pozůstalost po paní M.S. z Domažlicka. Hodnota nabytého majetku je zhruba 3,5 mil. Kč a tvoří jej zejména pozemek se stavbou rodinného domu se zahradou, peněžní zůstatky na vkladních knížkách a osobní automobil.

ÚZSVM v Karlových Varech prodalo stavební parcelu v Otročíně

17.07.2019
ÚZSVM v Karlových Varech prodalo stavební parcelu v Otročíně
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Karlových Varech prodal stavební pozemek v Otročíně. Pozemek je zcela zastavěn rodinným domem ve vlastnictví manželů, kteří od roku 1993, kdy rodinný dům koupili, pozemek užívali na základě nájemních smluv.

Hasiči na Karlovarsku pokáceli strom napadený kůrovcem

15.07.2019
Hasiči na Karlovarsku pokáceli strom napadený kůrovcem
V druhé polovině měsíce května 2019 se uskutečnila na území Karlovarského kraje další akce v rámci uzavřeného Memoranda o spolupráci mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a Hasičským záchranným sborem ČR. Konkrétně se jednalo o pokácení vzrostlého smrku ztepilého stojícího na pozemku v Děpoltovicích, který byl napaden kůrovcem a dle posudku vypracovaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky byl považován za již odumřelý.

Skútr z pozůstalosti poputuje do služeb policie

12.07.2019
Skútr z pozůstalosti poputuje do služeb policie
Skútr značky Baotian Rebel 49 získala Česká republika, zastoupená Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových z pozůstalostního řízení po zemřelém muži T. F. z Plzně.