Úterý, 25. února 2020

Z činnosti Územního pracoviště Plzeň

Po muži z Plzeňska zůstala nebezpečná munice, nářadí a kočka

25.02.2020
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni se v rámci řízení o pozůstalosti nezřídka dozvědí informace nejen o osudu zemřelého, po němž stát nabude majetek v rámci odúmrti, ale například i o osudu jeho domácího mazlíčka.

ÚZSVM získal téměř půl milionu korun z trestné činnosti

25.02.2020
Karlovarskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových propadly hned na počátku roku vysoké finanční částky z trestné činnosti páchané na území Karlovarského kraje – a to v korunách i eurech.

ÚZSVM zdarma převedl na Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích starší nářadí a dalekohled

21.02.2020
ÚZSVM zdarma převedl na Psychiatrickou nemocnici v Bohnicích starší nářadí a dalekohled
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni získal formou odúmrti starší nářadí a postarší dalekohled.

ÚZSVM ušetří za umístění státních zaměstnanců v Plzni téměř tři miliony korun

20.02.2020
ÚZSVM ušetří za umístění státních zaměstnanců v Plzni téměř tři miliony korun
Regionální dislokační komise v Plzni v roce 2019 projednala a vydala celkem 63 rozhodnutí o změnách dislokace týkajících se administrativních budov. Celkem bylo předloženo 21 dislokačních záměrů ve výši 8 milionů korun, z toho se uskutečnilo 11 záměrů, které přinesly úsporu do státního rozpočtu ve výši 2 957 000 korun.

Zaměstnanci ÚZSVM převzali recepty zabavené při vyšetřování

19.02.2020
Zaměstnanci ÚZSVM převzali recepty zabavené při vyšetřování
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Karlových Varech propadly koncem loňského roku různé movité věci zabrané policejními orgány, které pocházejí z trestné činnosti.

Kuše z trestné činnosti skončila v majetku ÚZSVM

19.02.2020
Kuše z trestné činnosti skončila v majetku ÚZSVM
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Klatovech získal kuši a šípy pocházející z trestné činnosti. Jelikož byla kuše poškozená, byla předána odborné firmě k ekologické likvidaci.

ÚZSVM v Domažlicích vyřešil další pozemek s nejasným vlastníkem

18.02.2020
ÚZSVM v Domažlicích vyřešil další pozemek s nejasným vlastníkem
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích vyřešil další pozemek s nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Na základě dodatečného projednání dědictví po zemřelé osobě byl zapsán ideální podíl ½ převážně zemědělských pozemků z celkové výměry 9 583 m2 na stát zastoupený ÚZSVM.

ÚZSVM zvítězil nad podvodníkem

14.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni úspěšně vyhrál soud s podvodníkem, který se dožadoval zaplacení necelých 900 000 Kč.

Vyřazené notebooky našly v elektronické aukci zájemce, jeden dokonce putoval za hranice

13.02.2020
Vyřazené notebooky našly v elektronické aukci zájemce, jeden dokonce putoval za hranice
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodalo v elektronické aukci dva notebooky HP Compaq 6510b. Byly to vyřazené, nicméně stále funkční notebooky vedoucích pracovníků ÚZSVM v Plzni.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu na Klatovsku nemovitosti o výměře přes 94 000 m²

12.02.2020
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu na Klatovsku nemovitosti o výměře přes 94 000 m²
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech převedl Státnímu pozemkovému úřadu (SPÚ) na základě devatenácti souhlasných prohlášení celkem čtyřicet osm pozemků v sedmnácti katastrálních územích. Celková rozloha těchto pozemků činí 94 466 m2. SPÚ tímto převodem získal majetek v celkové účetní hodnotě 2 095 421 korun.

ÚZSVM převedl zdarma pozemky nutné k výstavbě dlouho očekávaného severojižního průtahu Plzní

11.02.2020
ÚZSVM převedl zdarma pozemky nutné k výstavbě dlouho očekávaného severojižního průtahu Plzní
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni bezúplatně převedl na Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a další státní organizace spoluvlastnické podíly tří pozemků. Spoluvlastnické podíly ideální ½ tří pozemků o celkové výměře 834 m2 mají účetní hodnotu 688 492,02 Kč. Pozemky jsou nutné pro dokončení příprav severojižního průtahu Plzní, jenž by měl ulevit dlouhodobě přetíženým komunikacím Karlovarská, Klatovská a Jateční. Na pozemcích se bude nacházet nový kruhový objezd, opěrná zeď, nástupiště autobusové zastávky a smíšená stezka pro chodce a cyklisty.

Zaměstnanci ÚZSVM přispěli na opuštěná zvířátka

07.02.2020
Zaměstnanci ÚZSVM přispěli na opuštěná zvířátka
Pro zaměstnance pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni se již stalo tradicí před koncem roku uspořádat materiální sbírku pro útulky, se kterými spolupracujeme. Jedná se o útulky v Borovně na Plzeňsku, ve Studánce u Tachova a také plzeňský Útulek pro zvířata v nouzi.

ÚZSVM průběžně aktualizuje data v systému CRAB

06.02.2020
ÚZSVM průběžně aktualizuje data v systému CRAB
V uplynulém roce byly pracovníky Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni v rámci prohlídek administrativních budov evidovaných v systému CRAB navštíveny objekty, které se nachází v Plzeňském a Karlovarském kraji, za účelem ověření evidovaných údajů o budovách.

ÚZSVM prodal garáže v Drahovicích

06.02.2020
ÚZSVM prodal garáže v Drahovicích
Karlovarským pracovištěm Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových byla prodána poslední část majetku z dědictví, u kterého čistá hodnota dědictví činila téměř 4 700 000 Kč.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun

06.02.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci atlas, elektroniku a nářadí za 2 tisíce korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Domažlicích prodal v elektronické aukci dvě sekery, autoatlas Česko, tři kusy řezných diamantových kotoučů, čtyři kusy brusných kotoučů atypických rozměrů a dvě televize, které státu připadly podle trestních předpisů a z odúmrtí.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemku a komunikace ve Lhotě u Tachova

05.02.2020
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemku a komunikace ve Lhotě u Tachova
Domažlické pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových bezúplatně převedlo pozemek s účetní hodnotou téměř půl milionu korun.

Poštovní známky z Plzně byly prodány v elektronické aukci na Benešovsko

05.02.2020
Poštovní známky z Plzně byly prodány v elektronické aukci na Benešovsko
Na základě usnesení Okresního soudu Plzeň-město ve věci pozůstalosti nabyl ÚZSVM jako odúmrť po paní B., na kterou majetek přešel v rámci pozůstalostního řízení po jejím synovci, rovněž Plzeňákovi, mimo jiné neucelenou sbírku 320 poštovních známek. Sbírku se podařilo v aukci prodat.

Majetek po nadšeném radioamatérovi včetně starého Fiatu připadl státu

05.02.2020
Majetek po nadšeném radioamatérovi včetně starého Fiatu připadl státu
Státu připadl jako tzv. odúmrť majetek po zemřelém muži, který byl dle všeho vášnivým radioamatérem, elektrotechnikem a fotografem. V jeho bytě byla nalezena rozsáhlá sbírka odborné literatury včetně kompletních ročníků časopisu Amatérské rádio, staré, ale pravděpodobně funkční fotoaparáty, nářadí a elektrotechnický materiál.

ÚZSVM prodal v elektronické aukci banjo

04.02.2020
ÚZSVM prodal v elektronické aukci banjo
Karlovarskému pracovišti ÚZSVM propadly z trestné činnosti v roce 2018 dva hudební nástroje, stojany na nástroj a noty. Všem získaným věcem se podařilo nalézt nové majitele. Poslední z prodaných věcí byl hudební nástroj banjo značky Fender uložený v černém pevném pouzdře. Vše bylo ve velmi dobrém stavu.

ÚZSVM úspěšně prodal pozemky ve městě Sušice

03.02.2020
ÚZSVM úspěšně prodal pozemky ve městě Sušice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Klatovech prodal ve výběrovém řízení s aukcí pozemky o rozloze 3 236 m2 za kupní cenu 149 600 Kč na jižním okraji města Sušice v katastrálním území Sušice nad Otavou. Stát získal pozemky z odúmrti.