ÚZSVM prodal dvoupodlažní budovu v Odolenovicích

05. 05. 2021
ÚZSVM v Karlových Varech prodal ve výběrovém řízení s následnou aukcí nemovitost v Odolenovicích, kterou v minulosti využívalo Myslivecké sdružení Krásné Údolí, za 375 000 Kč.
Více...

Pracovníci ÚZSVM podali devatenáct podnětů na dodatečné projednání majetku po nedostatečně identifikovaných vlastnících

03. 05. 2021
ÚZSVM v Domažlicích podal v prvním čtvrtletí letošního roku celkem sedmnáct návrhů na dodatečné projednání dědictví majetku nedostatečně identifikovaných vlastníků v zastoupení fyzických osob a dva podněty na dodatečné projednání dědictví v zastoupení právního zástupce ÚZSVM, neboť se jedná o odúmrť.
Více...

ÚZSVM převzal pozemky po muži zemřelém v Osvětimi

30. 04. 2021
Klatovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo celkem jedenáct pozemků v katastrálním území Zborovy a Velenovy. Jednalo se převážně o zemědělskou půdu a dále o lesní pozemky, vše v celkové výměře 52 019 m². Hodnota majetku činila 51 320 Kč.
Více...

Lestkov získal pozemek pod místní prodejnou potravin

29. 04. 2021
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni prodal formou přímého prodeje Obci Lestkov pozemek o celkové výměře 337 m², na němž se nachází místní prodejna potravin.
Více...

Povodí Vltavy získalo více než hektar pozemků na Karlovarsku

28. 04. 2021
Karlovarskému pracovišti ÚZSVM bylo převedeno 17 pozemků o celkové výměře 11 504 m² v okrese Karlovy Vary, které původně spravoval Pozemkový fond ČR.
Více...

Povodí Vltavy získalo část vodního toku Poleňka na Klatovsku

26. 04. 2021
Klatovské pracoviště ÚZSVM převedlo státnímu podniku Povodí Vltavy čtyři pozemky nacházející se v katastrálním území Rudoltice u Černíkova, jejichž výměra činí v součtu 213 m².
Více...

ÚZSVM v Karlových Varech našel vlastníky pozemků v Lázních Kynžvart až v USA

23. 04. 2021
ÚZSVM v Karlových Varech provedl šetření majetku v katastrálním území Lázně Kynžvart.
Více...

Všeruby získaly zdarma od ÚZSVM tři pozemky po neexistujícím podniku

22. 04. 2021
ÚZSVM v Domažlicích zdarma převedl na Všeruby tři pozemky o celkové výměře 153 m² .
Více...

ÚZSVM prodal páčidlo pocházející z trestné činnosti

15. 04. 2021
ÚZSVM v Karlových Varech prodal v elektronické aukci zelené páčidlo pocházející z trestné činnosti ve věci spáchání pokračujícího přečinu krádeže za 82 Kč.
Více...

Státní pozemkový úřad získal další zemědělskou půdu

14. 04. 2021
ÚZSVM v Domažlicích převedl dalších 10 000 m2 zemědělské půdy na Státní pozemkový úřad.
Více...

ÚZSVM získal více než 43 tisíc Kč z odúmrti

14. 04. 2021
ÚZSVM v Domažlicích odvedl do státního rozpočtu částku ve výši 43 272 korun.
Více...

Klatovské pracoviště ÚZSVM úspěšně dohledalo neznámé vlastníky nemovitostí

13. 04. 2021
Klatovské pracoviště ÚZSVM vyřešilo pozemky, které zůstaly zapsány v katastru nemovitostí na již nežijící osoby.
Více...

ÚZSVM zdědil z pozůstalosti téměř 700 000 Kč

12. 04. 2021
ÚZSVM v Karlových Varech převzalo finanční hotovost z dědictví po zemřelé ženě bez dědiců.
Více...

Státu propadla finanční hotovost za neoprávněný prodej psychotropních látek

07. 04. 2021
Domažlické pracoviště ÚZSVM získalo na základě rozsudků Okresního soudu v Domažlicích finanční hotovost celkem ve výši 445 eur a 15 200 Kč pocházející ze dvou případů trestné činnosti.
Více...

Bývalý motel Start v Mariánských Lázních našel nového majitele

06. 04. 2021
ÚZSVM v Karlových Varech prodal ve výběrovém řízení s následnou fyzickou aukcí areál bývalého motelu Start v Mariánských lázních v části Úšovice za cenu 5 099 999 Kč.
Více...
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.