Podbořany koupily v aukci tři pozemky

13.09.2023 - Louny

Aukci na tři pozemky v Podbořanech, které do prodeje nabídl lounský ÚZSVM, vyhrálo jako jediný přihlášený aktivní účastník právě město Podbořany.

Parcely ležící mimo zastavěné území obce mají rozlohu 1 075 m2 a jsou v katastru vedeny jako ostatní plocha, jiná plocha, vodní plocha, zamokřená plocha a jako trvalý travní porost. Ve skutečnosti se jedná o pozemky zarostlé stromy a náletovými keři. Územní plán je vede jako plochy smíšené nezastavěné. ÚZSVM nabídl parcely do aukce na stránkách www.nabidkamajetku.cz. Do té se jako účastník přihlásilo město Podbořany, které příhozem potvrdilo vyvolávací cenu stanovenou na 53 500 korun a získalo tak pozemky do svého vlastnictví.

Přílohy:LN-07 - Podbořany.jpgLN-07 - Podbořany2.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.