Poplatky za zřízení věcného břemene obohatí státní kasu o více než 50 tisíc Kč

15.10.2020 - Vsetín

ÚZSVM ve Vsetíně uzavřel s obcí Janová smlouvu o zřízení věcného břemene na stavbu vodního díla „Janová, splašková kanalizace“, která mimo jiné zasáhla i část pozemků ve vlastnictví státu.

Jedná se o významnou veřejně prospěšnou stavbu, sloužící širokému okruhu subjektů. Příjem do státního rozpočtu z důvodu úhrady za zatížení pozemků ve vlastnictví státu byl ve výši přibližně 52 000 Kč.

Přílohy: 1413.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.