Poplatky za zřízení věcného břemene obohatili státní kasu o více než 60 tisíc Kč

15.10.2020 - České Budějovice

ÚZSVM v Písku uzavřel třináct smluv o zřízení věcných břemen a odvedl o státního rozpočtu více než 64 000 Kč.

Jedná se nejčastěji o věcná břemena zřizovaná na pozemcích státu kvůli vedení rozvodů elektřiny, plynu anebo optických sítí elektronických komunikací. Například v letošním roce se na pracovníky ÚZSVM obrátila teplárenská společnost s tím, že v Písku hodlá na pozemku státu vybudovat novou teplovodní přípojku vody a vedení komunikačního kabelu pro nedalekou novostavbu rodinného domku. Jednalo se o vybudování nové odbočky ze stávajícího teplovodu Hradiště a přiložení komunikačního kabelu sloužícího k dálkovému odečtu spotřeby tepla.

Přílohy: 1385.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.