Poradci a poradní orgány ÚZSVM

V souladu s ustanoveními Interního protikorupčního programu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových jsou v pravidelných půlročních intervalech zveřejňovány seznamy poradců a poradních orgánů působících na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zveřejnění tohoto seznamu má napomoci k větší důvěře veřejnosti k veřejné správě a její transparentnosti.