Povinně zveřejňované informace o ÚZSVM

Informace o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název:​ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Důvod a způsob založení: S účinností od 1. 7. 2002 byl ÚZSVM zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., ÚZSVM je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Více informací dostupných v sekci působnost.
 3. Organizační struktura​:
 4. ÚZSVM
 5. Územní pracoviště ÚZSVM
 6. Územní pracoviště v hlavním městě Praze
 7. Kontaktní spojení​:
 8. Korespondenční a návštěvnická adresa Ústředí​: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
 9. Korespondenční a návštěvnické adresy Územních a Odloučených pracovišť: Kontakty
 10. Pracovní doba podatelny​: Po–Čt 7:30–16:00; Pá 7:30–15:00​
 11. Telefonní číslo: 225 776 111
 12. Faxové číslo:​ ÚZSVM nepoužívá
 13. Adresa internetové stránky: ​www.uzsvm.cz
 14. Adresa e-podatelny​: podatelna@uzsvm.cz
 15. Ústředí ÚZSVM – Sekretariát
 16. Případné platby lze poukázat​:
 17. Variabilní symbol: unikátní přidělen vždy ke konkrétní platbě
 18. Konstantní symbol: 309
 19. ÚP Praha (včetně Ústředí)  19-4827021/0710
 20. ÚP Střední Čechy                  19-2220111/0710
 21. ÚP Plzeň                                  19-24728311/0710
 22. ÚP Ústí n. Labem                  19-8124411/0710
 23. ÚP Hradec Králové               19-7126511/0710
 24. ÚP Brno                                    19-45423621/0710
 25. ÚP Ostrava                              19-9127761/0710
 26. ÚP České Budějovice           19-3222231/0710
 27. Jiné způsoby platby: složenkou nebo hotově v pokladnách jednotlivých Územních pracovišť. Účty jsou vedeny u poboček České národní banky. Přijatá úhrada nákladů je vždy příjmem státního rozpočtu.
 28. IČ​: 69797111​
 29. DIČ: ÚZSVM není plátcem DPH.
 30. Seznam hlavních dokumentů​:
 31. Výroční zprávy
 32. Rozpočet
 33. Žádosti o informace: Postup ÚZSVM při poskytování informací
 34. Příjem žádostí a dalších podání:
 35. Kontakty
 36. Stížnosti a petice, oznámení o korupci
 37. Opravné prostředky: Postup ÚZSVM při poskytování informací
 38. Formuláře: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 39. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
 40. Nejčastější dotazy k činnosti ÚZSVM
 41. Jak si koupit, pronajmout nebo propachtovat majetek od ÚZSVM
 42. Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - nejčastější dotazy
 43. Stížnosti a petice, oznámení o korupci
 44. Postup ÚZSVM při poskytování informací
 45.  Předpisy:
 46. Nejdůležitější používané předpisy
 47. Tyto předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí Po–ČT: 9:00–15; Pá: 9:00–14:00 na těchto místech:
 48. Ústředí, ÚP v hl. městě Praze a ÚP Střední Čechy – samostatné oddělení Komunikace
 49. ÚP Ústí nad Labem – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
 50. ÚP Hradec Králové – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
 51. ÚP České Budějovice – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
 52. ÚP Plzeň – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
 53. ÚP Ostrava – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
 54. ÚP Brno – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
 55. ÚZSVM nemá legislativní oprávnění vydávat právní předpisy.
 56. Úhrady za poskytování informací:
 57. Sazebník úhrad za poskytování informací​
 58. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutou informaci
 59. Licenční smlouvy​: ÚZSVM a jeho zaměstnanci nezpracovávají informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.​
 60. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.​
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.