Povinně zveřejňované informace o ÚZSVM

Informace o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových dle vyhlášky č. 442/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

 1. Název:​ Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 2. Důvod a způsob založení: S účinností od 1. 7. 2002 byl ÚZSVM zřízen zákonem č. 201/2002 Sb., ÚZSVM je organizační složkou státu a samostatnou účetní jednotkou. Více informací dostupných v sekci působnost.
 3. Organizační struktura​:
  1. ÚZSVM
  2. Územní pracoviště ÚZSVM
  3. Územní pracoviště v hlavním městě Praze
 4. Kontaktní spojení​:
  1. Korespondenční a návštěvnická adresa Ústředí​: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
  2. Korespondenční a návštěvnické adresy Územních a Odloučených pracovišť: Kontakty
  3. Pracovní doba podatelny​: Po–Čt 7:30–16:00; Pá 7:30–15:00​
  4. Telefonní číslo: 225 776 111
  5. Faxové číslo:​ ÚZSVM nepoužívá
  6. Adresa internetové stránky: ​www.uzsvm.cz
  7. Adresa e-podatelny​: podatelna@uzsvm.cz
  8. Ústředí ÚZSVM – Sekretariát
 5. Případné platby lze poukázat​:
  1. Variabilní symbol: unikátní přidělen vždy ke konkrétní platbě
  2. Konstantní symbol: 309
   ÚP Praha (včetně Ústředí) 19-4827021/0710
   ÚP Střední Čechy 19-2220111/0710
   ÚP Plzeň 19-24728311/0710
   ÚP Ústí n. Labem 19-8124411/0710
   ÚP Hradec Králové 19-7126511/0710
   ÚP Brno 19-45423621/0710
   ÚP Ostrava 19-9127761/0710
   ÚP České Budějovice 19-3222231/0710
  3. Jiné způsoby platby: složenkou nebo hotově v pokladnách jednotlivých Územních pracovišť. Účty jsou vedeny u poboček České národní banky. Přijatá úhrada nákladů je vždy příjmem státního rozpočtu.
 6. IČ​: 69797111​
 7. DIČ: ÚZSVM není plátcem DPH.
 8. Seznam hlavních dokumentů​:
  1. Výroční zprávy
  2. Rozpočet
 9. Žádosti o informace: Postup ÚZSVM při poskytování informací
 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  1. Kontakty
  2. Stížnosti a petice, oznámení o korupci
 11. Opravné prostředky: Postup ÚZSVM při poskytování informací
 12. Formuláře: Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací:
  1. Nejčastější dotazy k činnosti ÚZSVM
  2. Jak si koupit, pronajmout nebo propachtovat majetek od ÚZSVM
  3. Nedostatečně identifikovaní vlastníci nemovitostí - nejčastější dotazy
  4. Stížnosti a petice, oznámení o korupci
  5. Postup ÚZSVM při poskytování informací
 14.  Předpisy:
  1. Nejdůležitější používané předpisy
   Tyto předpisy jsou přístupné k fyzickému nahlédnutí Po–ČT: 9:00–15; Pá: 9:00–14:00 na těchto místech:
   1. Ústředí, ÚP v hl. městě Praze a ÚP Střední Čechy – samostatné oddělení Komunikace
   2. ÚP Ústí nad Labem – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
   3. ÚP Hradec Králové – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
   4. ÚP České Budějovice – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
   5. ÚP Plzeň – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
   6. ÚP Ostrava – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
   7. ÚP Brno – u tajemnice/tajemníka ředitele ÚP
  2. ÚZSVM nemá legislativní oprávnění vydávat právní předpisy.
 15. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací​
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutou informaci
 16. Licenční smlouvy​: ÚZSVM a jeho zaměstnanci nezpracovávají informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.​
 17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.​
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.