Povodí Labe získalo dohledaný pozemek v Poděbradech

18.09.2023 - Kolín

ÚZSVM v Kolíně převedl bezúplatně Povodí Labe pozemek o výměře 540 metrů čtverečních, tvořený říčním břehem a částečně i samotným korytem řeky Labe.

Katastrální úřad zjistil při provádění digitalizace chybu v údajích katastru nemovitostí, kdy v souboru popisných informací nebyla vedena zbytková část původní parcely. Byl proto vyhotoven neměřický záznam, na jehož základě byla chybějící parcela doplněna a vzniklý pozemek označen novým parcelním číslem. Po prověření veškerých nabývacích listin k původní parcele, která byla historicky majetkem státu, ÚZSVM zajistil správný zápis vlastnictví také k této nově vzniklé parcele.

 

Úřad také zjistil, že původní parcela byla nesprávně vedena jako ostatní a manipulační plocha, což neodpovídá skutečnému stavu. Z tohoto důvodu došlo k provedení změny údajů na vodní plochu, koryto vodního toku přirozené nebo upravené.  Vzhledem jeho skutečnému charakteru byl pozemek převeden správci vodního toku, Povodí Labe.

Přílohy:Poděbrady - letecký 3646_7.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.