Pozemek po zaniklém podniku i pozemek získaný z dodatečného dědictví prodal chomutovský ÚZSVM

03.02.2023 - Chomutov

Pracoviště ÚZSVM v Chomutově prodalo pozemek původně evidovaný na listu vlastnictví Československých stavebních závodů. Prodán byl také pozemek získaný z dodatečného dědictví.

Veřejně přístupnou neoplocenou plochu o výměře 78 m2 v zastavěné části Klášterce nad Ohří, která tvoří jeden celek společného dvora u rodinného domu, koupil jeho majitel za kupní cenu 58 410 korun.

 

Původně pozemek patřil dnes již zaniklému podniku Československé stavební závody. Při prověřování archivních listin pracovníci ÚZSVM zjistili, že původní pozemková parcela, z níž současný pozemek vznikl, byla po roce 1945 konfiskována. V roce 1950 pak bylo na základě výměru vloženo vlastnické právo na uvedený národní podnik Československé stavební závody. Tento podnik byl po likvidaci v roce 1955 vymazán z obchodního rejstříku, pozemek však zůstal evidovaný na jeho listu vlastnictví. Jiné listiny dokládající další nakládání s pozemkem již dohledány nebyly, pozemek tedy lze považovat za dohledaný majetek státu.

 

Majitelka bytové jednotky, ke které náleží spoluvlastnický podíl na pozemku, jehož je majitelkou, získala za kupní cenu 3 465 korun spoluvlastnický podíl ve výši 514/25233 na společných částech pozemku. Pozemek v Cihlářské ulici v Chomutově je užíván jako veřejná zeleň a přístupová cesta ke vchodům do panelového domu.

 

Chomutovský ÚZSVM získal tento podíl na pozemku usnesením Okresního soudu v Chomutově v dodatečně projednávaném dědictví. Nově vyšlo najevo spoluvlastnictví podílu na pozemku, a protože původní majitelka nezanechala žádné dědice, získal tento majetek stát. V úvahu sice jako dědic přicházel pozůstalý vnuk, ten se ovšem ve stanovené lhůtě o majetek nepřihlásil a o jeho pobytu není nic známo.

Přílohy:CV-01 - Klášterec nad Ohří.jpgCV-01 - Chomutov I.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.