Pozemek v uzavřeném areálu bývalého mlékárenského provozu přinesl do státního rozpočtu více než 900 tisíc korun

11.01.2022 - Česká Lípa

ÚZSVM v České Lípě prodal pozemek o výměře 2 690 m2 ležící v katastrálním území Kravaře a získal tak pro státní rozpočet finanční prostředky ve výši 907 000 Kč.

Předmětem prodeje byl pozemek, který se nachází v zastavěné části obce Kravaře, u pravé strany silnice I. třídy č. 15 směr Litoměřice. Pozemek je z části zastavěn dvoupodlažní stavbou a z části stavbami nezapsanými v katastru nemovitostí jako jsou garáže a dílny, budovy skladů olejů a uhlí nebo trafostanice, které jsou ve vlastnictví kupujících fyzických osob. Zbylá část pozemku slouží jako manipulační plocha ke stavbám. Celý pozemek je oplocen a tvoří uzavřený areál. Na pozemku roste také smrk a bříza.

 

V minulosti se jednalo o ucelený komplex mlékárenského provozu, který byl zrušen a hospodářskou smlouvou byly stavby převedeny do vlastnictví a pozemek do trvalého užívání JZD Československo-sovětského přátelství v Kravařích pro rozvoj přidružené výroby JZD. Později v roce 1987, již pod názvem Zemědělské družstvo Kravaře v Čechách, prodalo družstvo dům se všemi součástmi a příslušenstvím s odkazem na hospodářskou smlouvu o převodu vlastnictví. Pozemek, který mělo družstvo v trvalém užívání však stále zůstal státu. Zemědělské družstvo Kravaře v Čechách užívalo pozemek na základě výpůjčky, která zanikla ke dni 1. 1. 2008. Pozemek pak byl v průběhu let užíván vlastníky staveb na základě nájemních smluv.

Přílohy:ČL-09 - Kravaře v Čechách.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.