Pozemky byly téměř 50 let bez vlastníka, nyní se našla dědička

31.05.2023 - Jindřichův Hradec

Soubor šesti pozemků o rozloze více než jeden hektar na pomezí Čech a Moravy byl od roku 1976 zdánlivě bez majitele. ÚZSVM v Jindřichově Hradci pomohl vlastnictví vyjasnit. Majetek po předcích zdědila praneteř a zároveň se otevřela možnost pro majetkové vypořádání části veřejné cesty.

Impuls k hledání oprávněných dědiců přišel od geodeta. Obec Studená mu zadala zaměření komunikace mezi místními částmi Horní Bolíkov a Horní Pole. Zeměměřič na místě zjistil, že část cesty vede přes pozemek, s nímž je spojeno nejasné vlastnictví – majitelka měla neznámé bydliště. Vyjasnění vlastníka bylo podmínkou opravy místní komunikace.

 

Při ověřování údajů v katastru nemovitostí vyšlo najevo, že ženě patří nejen kus cesty, ale i rozlehlá pole po obou jejích stranách. Dohromady šest pozemků o celkové rozloze přes jeden hektar. Při dohledávání dalších informací pomohly archivní prameny. Majitelka pozemky zdědila v roce 1940 po matce, domkařce v Horním Poli. Ujmout se rodinného dědictví přijela z Pohořelic. Chalupa na základě dědické dohody tehdy připadla bratrovi. To vše odkryla pozůstalostní listina uložená ve Státním okresním archivu v Jihlavě. Další kroky vedly do Brna na katastrální pracoviště. Žena do konce života bydliště nezměnila, zemřela v roce 1976. Důkazem bylo rozhodnutí o dědictví z archivu katastrálního úřadu.

 

Dědické usnesení z roku 1976 zahrnovalo jen domek se zahradou v Pohořelicích. Přesto, nebo naopak právě proto, se stalo rozhodujícím podkladem pro ÚZSVM, který mohl požádat soud o zahájení dodatečného dědického řízení. Vynaložené úsilí se setkalo s úspěchem, když původně opomenuté pozemky zdědila praneteř.

 

Vyřešení vlastnictví je dobrou zprávou i pro obec Studenou. Po skoro půl století je u úseku komunikace znám majitel, tím se také nabídla možnost majetkového vypořádání.

Přílohy:Horní Bolíkov  foto.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.