Pozemky od bývalého JZD prodal stát za 801 tisíc

24.11.2022 - České Budějovice

Českobudějovický ÚZSVM prodal za 801 tisíc koupilo tři pozemky zemědělskému družstvu v Chlumečku. V areálu jsou chovány kozy a skladuje se zde krmivo a osivo.

Celý zemědělský areál má rozlohu 14 000 m2. Tři předmětné parcely o celkové výměře 1 002 m2 propadly v 50. letech státu, aby na nich mohlo hospodařit tehdejší JDZ. Po revoluci byly navráceny původním vlastníkům. Když v roce 1997 poslední z nich bez dědiců zemřel, připadl majetek opět státu.

 

V dobách hospodaření JZD byly na pozemcích vystaveny hospodářské stavby. Dnes mají budovy různé majitele, včetně zemědělského družstva. Prodej je vzhledem množství vlastníků je prodej poněkud problematický. ÚZSVM v současné době jedná s obcí a čtyřmi soukromými subjekty a snaží se pozemky areálu rozdělit tak, aby byla co nejlépe zajištěna jejich obslužnost a mohly lépe sloužit svému účelu.

 

Zemědělské družstvo již požádalo o prodej pozemků pod svými stavbami, ostatní uživatelé si pozemky ponechají v nájemním vztahu.

Přílohy:Křemže 1002_1 (3).JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.