Pozemky pod vodními toky mají nového majitele

03.05.2022 - Pelhřimov

Pelhřimovské pracoviště ÚZSVM zdarma převedlo do správy státního podniku Povodí Vltavy pět pozemků o celkové výměře 2 636 m² nacházejících v okrese Pelhřimov.

Pozemky se nacházejí v nezastavěném území obcí. Dva pozemky v katastrálním území Lhotice tvoří koryto drobného bezejmenného potoka. Dva pozemky v katastrálním území Miletín u Humpolce tvoří koryto vodního toku Speřický potok a jeden z pozemků v katastrálním území Mladé Bříště tvoří koryto významného vodního toku Jankovský potok. Ten je kvůli výskytu perlorodky říční chráněn jako národní přírodní památka. Zajímavostí je, že dva z převáděných pozemků přešly na stát až v roce 1965 v rámci dědictví po fyzické osobě.

Přílohy:Foto foto vodního toku1.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.