Pracoviště ÚZSVM v Jeseníku prodalo několik pozemků

05.08.2021 - Šumperk

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jeseníku prodal několik pozemků. Pozemky využijí obce pro rekonstrukci komunikace nebo rozšíření lesoparku.

V prvním případě ÚZSVM prodal obci Černá Voda za 54 000 Kč pozemky, které jsou v územním plánu obce vedeny jako komunikace. Pozemky se nachází pod účelovou komunikací, která vede do okrajové zastavěné části obce a v celé své délce slouží obyvatelům obce jako jediná spojnice s centrem obce a s hlavní komunikací spojující obec s ostatními obcemi okresu Jeseník.

 

Přímým prodejem bude obci umožněno provést rozsáhlou rekonstrukci této komunikace pro potřeby široké veřejnosti, protože cesta slouží také jako přístup k oblíbenému zatopenému lomu Rampa, který je širokou veřejností hojně užíván v letních měsících ke koupání. Jedná se o bývalý církevní majetek, o jehož vydání nebylo požádáno podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi.

Dále ÚZSVM prodal v elektronické aukci čtyři pozemky v Jeseníku, které se nachází v blízkosti rozsáhlé administrativní budovy, ve které v současné době sídlí Městský úřad Jeseník, Úřad práce, Okresní správa sociálního zabezpečení a další instituce.

 

Pozemky jsou porostlé stromy a trvalými porosty různého druhu a stáří. Navazují na hojně navštěvovaný městský lesopark, ve kterém se nachází i funkční letní divadlo.

O pozemky se ucházelo více subjektů, nakonec v elektronické aukci, po 33 příhozech získalo pozemky město Jeseník, které zvažuje jejich využití právě k rozšíření lesoparku jako odpočinkové městské zóny. Konečná cena v aukci činila 637 000 Kč. ÚZSVM převzal pozemek od Agentury ochrany přírody a krajiny.

Přílohy: 2750-30.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.