Sobota, 21. září 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Přerov

ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička

09.09.2019
ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově na základě žádosti ministra zemědělství převedli státnímu podniku Povodí Moravy další pozemky v katastrálním území Zámrsky. Tyto pozemky budou použity pro výstavbu vodního díla Skalička, která byla schválena usnesením vlády již z roku 2012.

ÚZSVM v Přerově převedl pozemky pod hlavním odvodňovacím zařízením na SPÚ

04.09.2019
ÚZSVM v Přerově převedl pozemky pod hlavním odvodňovacím zařízením na SPÚ
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedli celkem 10 pozemků vodní plochy a dále tři pozemky vedené jako ostatní plocha v katastrálním území Drahotuše ve prospěch Státního pozemkového úřadu.

ÚZSVM převedl pozemky pod komunikace městu Přerov

21.08.2019
ÚZSVM převedl pozemky pod komunikace městu Přerov
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedli bezúplatně ve prospěch Statutárního města Přerov celkem šest pozemků v katastrálních územích Přerov a Újezdec u Přerova.

ÚZSVM zlikvidoval náčiní použité při krádeži nafty

27.06.2019
ÚZSVM zlikvidoval náčiní použité při krádeži nafty
Přerovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly na základě rozhodnutí Okresního soudu v Přerově plastové trubky, pumpy, kanystr a ocelové páčidlo, které obžalovaný použil při krádeži motorové nafty.

ÚZSVM převzal peníze ze soudní úschovy

22.05.2019
ÚZSVM převzal peníze ze soudní úschovy
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově získalo na základě čtyř usnesení Okresního soudu v Přerově finanční hotovost v celkové výši 19 635,72 korun, jako předmět soudních úschov.

ÚZSVM vyřešil prodej trafostanice v Lipníku nad Bečvou

22.05.2019
ÚZSVM vyřešil prodej trafostanice v Lipníku nad Bečvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal obchodní společnosti pozemek v památkové rezervaci Lipníku nad Bečvou, jehož součástí je stavba bez čísla popisného za kupní cenu 170 000 Kč.

ÚZSVM v Přerově převzal od ŘSD jedenáct pozemků

21.03.2019
ÚZSVM v Přerově převzal od ŘSD jedenáct pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal od Ředitelství silnic a dálnic celkem jedenáct pozemků v hodnotě 1 705 395 Kč.

ÚZSVM prodal Přerovu dva pozemky, díky kterým může město uskutečnit své investiční plány

15.03.2019
ÚZSVM prodal Přerovu dva pozemky, díky kterým může město uskutečnit své investiční plány
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal za 4 miliony korun městu Přerov dva pozemky ve středu města. Díky odkoupení obou pozemků může město Přerov následně uskutečnit svoje investiční plány.

Povodí Moravy získalo 23 pozemků na Přerovsku

18.01.2019
Povodí Moravy získalo 23 pozemků na Přerovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl ve prospěch Povodí Moravy, s. p. celkem 23 pozemků o celkové výměře 13 900 m2 v k.ú. Poruba nad Bečvou.

ÚZSVM vypořádal spoluvlastnické vztahy v Oseku nad Bečvou

10.12.2018
ÚZSVM vypořádal spoluvlastnické vztahy v Oseku nad Bečvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově vypořádal spoluvlastnictví s obcí Osek nad Bečvou.

ÚZSVM převzal rekreační objekt v Hrabůvce od Státního veterinárního ústavu

23.11.2018
ÚZSVM převzal rekreační objekt v Hrabůvce od Státního veterinárního ústavu
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal od Státního veterinárního ústavu rekreační objekt s pozemky v katastrálním území Hrabůvka u Hranic.

Předměty z odúmrtě obohatily sbírky zámků a hradu

21.11.2018
Předměty z odúmrtě obohatily sbírky zámků a hradu
Na základě dvou pravomocných usnesení okresního soudu ve věci projednání dědictví po dvou zemřelých bez žádného dědice, připadly dle občanského zákoníku Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově i historicky cenné movité věci.

ÚZSVM připadly falešné turecké bankovky z trestné činnosti

24.09.2018
ÚZSVM připadly falešné turecké bankovky z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal z trestné činnosti od okresního soudu neplatnou tureckou papírovou bankovku v hodnotě 50 000 lir.

ÚZSVM v Přerově získal štípací kleště z trestné činnosti

11.09.2018
ÚZSVM v Přerově získal štípací kleště z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal na základě rozsudku soudu štípací kleště zn. WIHA Electric, které připadly státu na základě ustanovení trestního zákoníku.

ÚZSVM vyřešil duplicitní vlastnictví třech pozemků v Kojetíně na Přerovsku

22.08.2018
ÚZSVM vyřešil duplicitní vlastnictví třech pozemků v Kojetíně na Přerovsku
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově při lustraci pozemků zapsaných v katastru nemovitostí zjistili, že u tří parcel o celkové výměře 778 m² v katastrálním území Kojetín je vedeno duplicitně vlastnictví státu a zároveň Nadace Doktora Leopolda Prečana, arcibiskupa olomouckého, k podporování Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Díky elektronické aukci získal nový majitel pro horké letní dny výrobník ledu

30.07.2018
Díky elektronické aukci získal nový majitel pro horké letní dny výrobník ledu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo prostřednictvím elektronického aukčního systému výrobník ledu. Minimální podání v elektronické aukci bylo stanoveno na 2 500 Kč. Zájem se před příchodem žhavých letních dnů dal očekávat, což průběh aukce potvrdil: Pět účastníků provedlo 10 příhozů a konečná částka dosáhla téměř dvojnásobku nejnižší ceny – 4 550 Kč.

Polkovice získaly pozemek v souvislosti s rekonstrukcí silnice

27.06.2018
Polkovice získaly pozemek v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal obci Polkovice pozemek o výměře 1 316 m2. Kupní cena pozemku činila 202 000 Kč.

Újezdec u Přerova získal pozemky pod místními komunikacemi

26.04.2018
Újezdec u Přerova získal pozemky pod místními komunikacemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl bezplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví statutárního města Přerov pozemky nacházející se pod místními komunikacemi městské části Újezdec u Přerova.

Knihy z odúmrti budou dál sloužit svému účelu

29.03.2018
Knihy z odúmrti budou dál sloužit svému účelu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově připadlo ze dvou případů odúmrtí mimo jiných movitých a nemovitých věcí, také velké množství knih různého žánru. Jednalo se o 5 028 knih, což je odhadem cca 110 běžných metrů.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze z nevyzvednuté soudní úschovy po zaniklé kampeličce

07.03.2018
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze z nevyzvednuté soudní úschovy po zaniklé kampeličce
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově získalo na základě šesti usnesení okresního soudu finanční hotovost v celkové výši 1 543 korun. Úřad převzal peníze jako nevyzvednutou soudní úschovu.