Středa, 27. května 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Přerov

ÚZSVM zdarma převedl resortu obrany pozemek v Lipníku nad Bečvou

26.05.2020
ÚZSVM zdarma převedl resortu obrany pozemek v Lipníku nad Bečvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl na Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem Ministerstva obrany pozemek v Lipníku nad Bečvou o výměře 18 m2.

ÚZSVM zdarma převedl na Ministerstvo obrany sportoviště a rekreační plochy ve městě Hranice

06.04.2020
ÚZSVM zdarma převedl na Ministerstvo obrany  sportoviště a rekreační plochy ve městě Hranice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl pozemek o výměře 841 m2 na Ministerstvo obrany. Pozemek se nachází ve městě Hranice a jeho účetní hodnota činí 4 205 Kč.

ÚZSVM zdarma převedl dva pozemky městu Přerov

19.03.2020
ÚZSVM zdarma převedl dva pozemky městu Přerov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl městu Přerov dva pozemky o celkové výměře 417 m2.

ÚZSVM převzal administrativní budovy v centru Přerova od Státní veterinární správy

04.03.2020
ÚZSVM převzal administrativní budovy v centru Přerova od Státní veterinární správy
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal od Státní veterinární správy - Krajské veterinární správa pro Olomoucký kraj pozemek o rozloze 430 m2 a stavbu v celkové hodnotě 2 425 197 Kč.

Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření

12.02.2020
Převodem pozemků ÚZSVM pomohl k vytvoření protipovodňových opatření
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl celkem šest pozemků o celkové výměře 9 048 m2 na obec Polom. Pozemky mají účetní hodnotu 287 420 Kč.

ÚZSVM převedl mlýnský náhon ve Všechovicích

31.01.2020
ÚZSVM převedl mlýnský náhon ve Všechovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl bezúplatně obci Všechovice pozemek, na kterém se nachází koryto mlýnského náhonu, který obcí protéká a jehož správcem je rovněž obec.

Moravská zemská knihovna v Brně a Věznice Horní Slavkov získaly knihy a DVD

10.01.2020
Moravská zemská knihovna v Brně a Věznice Horní Slavkov získaly knihy a DVD
Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových získalo na základě pravomocného usnesení Okresního soudu v Přerově celkem 237 knih a 249 DVD po muži, který zemřel bez dědiců.

Osek nad Bečvou získal smuteční síň a další stavby v areálu místního hřbitova

09.01.2020
Osek nad Bečvou získal smuteční síň a další stavby v areálu místního hřbitova
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově bezúplatně převedl obci Osek nad Bečvou smuteční síň, márnici, skladiště s nářadím a budovu se sociálním zařízením a místností pro obřadníka.

Výchovný ústav v Dřevohosticích získal od ÚZSVM elektroniku a jízdní kolo

27.12.2019
Výchovný ústav v Dřevohosticích získal od ÚZSVM elektroniku a jízdní kolo
Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zdarma převedlo Výchovnému ústavu a střední škole Dřevohostice CD přehrávač, rádio, dálkový ovladač, dva reproduktory a jízdní kolo černé barvy s taštičkou na kolo. ÚZSVM získal tyto věci po muži z Přerova, který zemřel bez dědiců.

Povodí Moravy získalo dva pozemky pod říčkami Kopřivnice a Šišemka

31.10.2019
Povodí Moravy získalo dva pozemky pod říčkami Kopřivnice a Šišemka
Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech převedlo státnímu podniku Povodí Moravy dva pozemky pod vodními toky o celkové výměře 28 872 m2 a v účetní hodnotě 289 460 Kč.

Věci z ÚZSVM pomůžou při údržbě zámku Velké Losiny a hradu Bouzov

02.10.2019
Věci z ÚZSVM pomůžou při údržbě zámku Velké Losiny a hradu Bouzov
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově připadlo na základě usnesení Okresního soudu v Přerově po zemřelém, který neměl žádného dědice, mimo jiné několik věcí.

ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička

09.09.2019
ÚZSVM převedl pozemky potřebné pro výstavbu vodního díla Skalička
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově na základě žádosti ministra zemědělství převedli státnímu podniku Povodí Moravy další pozemky v katastrálním území Zámrsky. Tyto pozemky budou použity pro výstavbu vodního díla Skalička, která byla schválena usnesením vlády již z roku 2012.

ÚZSVM v Přerově převedl pozemky pod hlavním odvodňovacím zařízením na SPÚ

04.09.2019
ÚZSVM v Přerově převedl pozemky pod hlavním odvodňovacím zařízením na SPÚ
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedli celkem 10 pozemků vodní plochy a dále tři pozemky vedené jako ostatní plocha v katastrálním území Drahotuše ve prospěch Státního pozemkového úřadu.

ÚZSVM převedl pozemky pod komunikace městu Přerov

21.08.2019
ÚZSVM převedl pozemky pod komunikace městu Přerov
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedli bezúplatně ve prospěch Statutárního města Přerov celkem šest pozemků v katastrálních územích Přerov a Újezdec u Přerova.

ÚZSVM zlikvidoval náčiní použité při krádeži nafty

27.06.2019
ÚZSVM zlikvidoval náčiní použité při krádeži nafty
Přerovskému pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových připadly na základě rozhodnutí Okresního soudu v Přerově plastové trubky, pumpy, kanystr a ocelové páčidlo, které obžalovaný použil při krádeži motorové nafty.

ÚZSVM převzal peníze ze soudní úschovy

22.05.2019
ÚZSVM převzal peníze ze soudní úschovy
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově získalo na základě čtyř usnesení Okresního soudu v Přerově finanční hotovost v celkové výši 19 635,72 korun, jako předmět soudních úschov.

ÚZSVM vyřešil prodej trafostanice v Lipníku nad Bečvou

22.05.2019
ÚZSVM vyřešil prodej trafostanice v Lipníku nad Bečvou
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal obchodní společnosti pozemek v památkové rezervaci Lipníku nad Bečvou, jehož součástí je stavba bez čísla popisného za kupní cenu 170 000 Kč.

ÚZSVM v Přerově převzal od ŘSD jedenáct pozemků

21.03.2019
ÚZSVM v Přerově převzal od ŘSD jedenáct pozemků
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal od Ředitelství silnic a dálnic celkem jedenáct pozemků v hodnotě 1 705 395 Kč.

ÚZSVM prodal Přerovu dva pozemky, díky kterým může město uskutečnit své investiční plány

15.03.2019
ÚZSVM prodal Přerovu dva pozemky, díky kterým může město uskutečnit své investiční plány
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal za 4 miliony korun městu Přerov dva pozemky ve středu města. Díky odkoupení obou pozemků může město Přerov následně uskutečnit svoje investiční plány.

Povodí Moravy získalo 23 pozemků na Přerovsku

18.01.2019
Povodí Moravy získalo 23 pozemků na Přerovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl ve prospěch Povodí Moravy, s. p. celkem 23 pozemků o celkové výměře 13 900 m2 v k.ú. Poruba nad Bečvou.