Středa, 22. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Přerov

Díky elektronické aukci získal nový majitel pro horké letní dny výrobník ledu

30.07.2018
Díky elektronické aukci získal nový majitel pro horké letní dny výrobník ledu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo prostřednictvím elektronického aukčního systému výrobník ledu. Minimální podání v elektronické aukci bylo stanoveno na 2 500 Kč. Zájem se před příchodem žhavých letních dnů dal očekávat, což průběh aukce potvrdil: Pět účastníků provedlo 10 příhozů a konečná částka dosáhla téměř dvojnásobku nejnižší ceny – 4 550 Kč.

Polkovice získaly pozemek v souvislosti s rekonstrukcí silnice

27.06.2018
Polkovice získaly pozemek v souvislosti s rekonstrukcí silnice
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal obci Polkovice pozemek o výměře 1 316 m2. Kupní cena pozemku činila 202 000 Kč.

Újezdec u Přerova získal pozemky pod místními komunikacemi

26.04.2018
Újezdec u Přerova získal pozemky pod místními komunikacemi
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl bezplatně ve veřejném zájmu do vlastnictví statutárního města Přerov pozemky nacházející se pod místními komunikacemi městské části Újezdec u Přerova.

Knihy z odúmrti budou dál sloužit svému účelu

29.03.2018
Knihy z odúmrti budou dál sloužit svému účelu
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově připadlo ze dvou případů odúmrtí mimo jiných movitých a nemovitých věcí, také velké množství knih různého žánru. Jednalo se o 5 028 knih, což je odhadem cca 110 běžných metrů.

ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze z nevyzvednuté soudní úschovy po zaniklé kampeličce

07.03.2018
ÚZSVM odvedl do státního rozpočtu peníze z nevyzvednuté soudní úschovy po zaniklé kampeličce
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově získalo na základě šesti usnesení okresního soudu finanční hotovost v celkové výši 1 543 korun. Úřad převzal peníze jako nevyzvednutou soudní úschovu.

ÚZSVM prodal v Kojetíně rodinný dům z odúmrti za 399 tisíc korun

09.02.2018
ÚZSVM prodal v Kojetíně rodinný dům z odúmrti za 399 tisíc korun
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo rodinný dům v Kojetíně, který úřad získal jako odúmrť.

ÚZSVM prodal podíl na pozemku pod rodinným domem v Tovačově

22.01.2018
ÚZSVM prodal podíl na pozemku pod rodinným domem v Tovačově
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo formou přímého prodeje ideální podíl 5/16 stavební parcely, na které stojí rodinný dům.

ÚZSVM v Přerově prodal městysu Dřevohostice zbývající podíl na budově bývalého kina

15.01.2018
ÚZSVM v Přerově prodal městysu Dřevohostice zbývající podíl na budově bývalého kina
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo formou přímého prodeje ideální podíl 1/12 pozemku se stavbou občanského vybavení v katastrálním území Dřevohostice.

ÚZSVM převodem pozemků umožnil vybudování protipovodňových opatření v Potštátu

22.12.2017
ÚZSVM převodem pozemků umožnil vybudování protipovodňových opatření v Potštátu
Odloučené pracoviště Přerov Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedlo bezúplatně pozemky vedené jako vodní plocha o celkové výměře 3 915 m² ve prospěch města Potštát. Pozemky byly vedeny v účetní evidenci ÚZSVM v celkové hodnotě 39 150 Kč.

ÚZSVM v Přerově převedl vodohospodářům pozemky pro výstavbu vodního díla Skalička

13.12.2017
ÚZSVM v Přerově převedl vodohospodářům pozemky pro výstavbu vodního díla Skalička
S cílem eliminace možných následků záplav v povodí řeky Bečvy se v dané oblasti připravuje výstavba vodního díla Skalička, která byla v dubnu 2017 schválena vládou. S plánovanou stavbou souvisí majetkoprávní převod pozemků, které spadají do příslušnosti hospodaření odloučeného pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově.

ÚZSVM a město Přerov budou spolupracovat na dobudování cyklostezky Velká Dlážka

12.12.2017
ÚZSVM a město Přerov budou spolupracovat na dobudování cyklostezky Velká Dlážka
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a magistrát města Přerova se dohodly na urychleném dořešení situace pozemku, který chybí městu k úplnému dobudování cyklostezky Velká Dlážka. V současné době již ÚZSVM dořešil věcná břemena, která bránila převodu pozemku v minulosti, a zároveň obdržel i potřebné stanovisko silničního správního úřadu. Proto ÚZSVM již zahájil kroky k převodu pozemku, v současnosti probíhá v souladu se zákonem nabídka pozemku ostatním státním institucím. Pokud o něj žádná z nich nepožádá, bude ÚZSVM navrhovat bezúplatný převod na město Přerov, neboť jsou k němu splněny zákonné podmínky. Předpokládáme, že ÚZSVM zašle magistrátu návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemku nejpozději do konce února 2018.

ÚZSVM převedl bezúplatně pět pozemků pro výstavbu dálnice D1 u Přerova

08.12.2017
ÚZSVM převedl bezúplatně pět pozemků pro výstavbu dálnice D1 u Přerova
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedlo bezúplatně do příslušnosti hospodaření Ředitelství silnic a dálnic a Olomouckého kraje pět pozemků pro výstavbu dálnice D1 v místním úseku Říkovice–Přerov.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a tělesa místní komunikace v Hranicích

01.12.2017
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků a tělesa místní komunikace v Hranicích
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově vyhovělo žádosti města Hranice a převedlo bezúplatné do jeho vlastnictví čtyři pozemky o celkové výměře 1 237 m².

ÚZSVM prodal městu Hranice pozemek pro výstavbu nadchodu nad frekventovanou komunikací

28.11.2017
ÚZSVM prodal městu Hranice pozemek pro výstavbu nadchodu nad frekventovanou komunikací
Odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově prodalo městu Hranice pozemek o výměře 1 711 m², na kterém bude vybudován nadchod nad frekventovanou silnicí I/35.

Pracovníci ÚZSVM v Přerově prodali nemovitý majetek v katastrálním území Beňov

08.11.2017
Pracovníci ÚZSVM v Přerově prodali  nemovitý majetek v katastrálním území Beňov
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal za 219 100 korun stavební pozemek o výměře 324 m2 se stavbou, stavební pozemek o výměře 68 m2 se stavbou a pozemek o výměře 163 m2.

ÚZSVM v Přerově prodal pozemek zajišťující přístup do výrobního závodu za více jak 400 tisíc korun

26.10.2017
ÚZSVM v Přerově prodal pozemek zajišťující přístup do výrobního závodu za více jak 400 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal formou přímého prodeje pozemek nacházející se v obci Jezernice o výměře 5 531 m2 společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek pod komunikací Olomouckému kraji

13.10.2017
ÚZSVM bezúplatně převedl pozemek pod komunikací Olomouckému kraji
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově bezúplatně převedl Olomouckému kraji nově vzniklý pozemek o výměře 15 m2 v Přerově – Čekyni. Jedná se o pozemek, který je zastavěn tělesem silnice II. třídy. Pozemek bude využit pro výstavbu kanalizace.

Sjednocení vlastnictví na Žerotínově náměstí v Přerově

05.10.2017
Sjednocení vlastnictví na Žerotínově náměstí v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově úplatně převedl ve prospěch statutárního města Přerov čtyři pozemky o celkové výměře 1216 m² a v celkové účetní hodnotě 6 080 Kč. Celková kupní cena činila 1 700 000 Kč.

Olomoucký kraj získal pozemky pod silnicí

03.10.2017
Olomoucký kraj získal pozemky pod silnicí
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedli 6 pozemků v katastrálním území Bělotín Olomouckému kraji.

ÚZSVM dohledává vlastníky u pozemků dotčených výstavbou díla Skalička

14.09.2017
Výstavbou vodního díla Skalička, které bude realizované státním podnikem Povodí Moravy, s.p. , je dotčeno i 92 pozemků vedených na neznámé nebo nedostatečně identifikované osoby. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově dohledal nedostatečně identifikované vlastníky právě u pozemků dotčených výstavbou Vodního díla Skalička.