Neděle, 25. srpna 2019

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Přerov

ÚZSVM vydal církvi další majetek v restitučním řízení

04.04.2017
ÚZSVM vydal církvi další majetek v restitučním řízení
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově vyřešili další výzvu k vydání majetku v restitučním řízení. Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou získala do svého vlastnictví dva pozemky v Lipníku nad Bečvou.

Díky prodeji pozemku bude umožněna oprava kulturní památky v Hustopečích

03.04.2017
Díky prodeji pozemku bude umožněna oprava kulturní památky v Hustopečích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal pozemek pod kulturní nemovitou památkou v Hustopečích nad Bečvou. Díky prodeji za 83 tisíc korun bude umožněna oprava hrobky rodiny Baillou, která na pozemku stojí.

ÚZSVM prodal pozemek v Přerově za 8 tisíc korun

29.03.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Přerově za 8 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal pozemek pod stavbou jejímu majiteli. Pozemek v památkové zóně o výměře 12 m2 byl prodán společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za 8 440 korun. Pozemek byl původně evidován v seznamu pozemků zapsaných na neexistující subjekt Okresní průmyslový podnik, s. p. Přerov, který byl od roku 1992 v likvidaci a následně vymazán z obchodního rejstříku. Díky Mapě majetku státu se podařilo tento pozemek najít a následně prodat.

Desítky parfémů s nápisem Boos Luca Bossi k likvidaci

06.03.2017
Desítky parfémů s nápisem Boos Luca Bossi k likvidaci
Přerovští pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzali od místního magistrátu celkem 35 parfémů s neznámým obsahem včetně krabiček zabavených v přestupkovém řízení.

Hasiči získali pozemky pro novou stanici

18.01.2017
Hasiči získali pozemky pro novou stanici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl tři pozemky Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Na pozemcích v Přerově vyroste nová požární stanice.

ÚZSVM připadly kradené věci z Kozlovic

17.01.2017
ÚZSVM připadly kradené věci z Kozlovic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal od policie movité věci, které připadly státu na základě rozhodnutí Krajského ředitelství policie. Jedná se o křížový šroubovák s černočervenou rukojetí, dvě kapesní svítilny, elektrikářskou lepící pásku a zavírací kovový nůž.

Pracovníci pracoviště ÚZSVM v Přerově převzali nůž z trestné činnosti

16.01.2017
Pracovníci pracoviště ÚZSVM v Přerově převzali nůž z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal nůž z trestné činnosti o délce čepele 18 cm a délce rukojeti 12 cm.

ÚZSVM prodal pozemky pod garážemi v Přerově

30.12.2016
Pracovníci přerovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodali osm pozemků v Přerově o celkové výměře 103 m2, fyzickým osobám – vlastníkům osmi řadových garáží na ul. Alšova v Přerově.

ÚZSVM v Přerově připadlo 15 psů a 5 štěňat

02.12.2016
ÚZSVM v Přerově připadlo 15 psů a 5 štěňat
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal na základě rozhodnutí Magistrátu města Přerova o přestupku a propadnutí týraných zvířat celkem 15 psů a 5 štěňat.

ÚZSVM převedl Olomouckému kraji pozemky pod komunikací v Přerově

25.11.2016
ÚZSVM převedl Olomouckému kraji pozemky pod komunikací v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl Olomouckému kraji pozemky pod komunikací v účetní hodnotě 1 010 950 korun. Pozemky se nachází na okraji Přerova. Převodem došlo ke sjednocení vlastníka pozemku a komunikace, což Olomouckému kraji umožní provádět opravy této silnice.

ÚZSVM umožnil na svých pozemcích v Přerově provedení stavebních úprav

03.11.2016
ÚZSVM umožnil na svých pozemcích v Přerově provedení stavebních úprav
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřeli se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě kanalizačního sběrače. Realizací tohoto projektu bude dosaženo zlepšení kvality vody v řece Bečvě a zlepšení životního prostředí. Na základě uzavřené smlouvy bylo do státního rozpočtu odvedeno 316 481 korun.

ÚZSVM prodal podíly na pozemku pod bytovým družstvem v Přerově

27.10.2016
ÚZSVM prodal podíly na pozemku pod bytovým družstvem v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal podíly na pozemku v zastavěné části města pod bytovým domem v ulici Šrobárova. Podíly prodávaného pozemku byly předmětem šesti kupních smluv s vlastníky bytových jednotek, celková kupní cena činila 37 628 korun. Tímto prodejem došlo ke sjednocení vlastnictví bytového domu a pozemku pod bytovým domem.

Pracovníci ÚZSVM vydali církvi majetek v Polkovicích

17.10.2016
Pracovníci ÚZSVM vydali církvi majetek v Polkovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově vyřešil výzvu k vydání majetku v obci Polkovice Metropolitní kapitule svatého Václava v Olomouci, která je právním nástupcem Římsko-katolické prebendy třetího domského kapitulára.

Přerovské pracoviště ÚZSVM převedlo SPÚ podíly pozemků v zahrádkářské osadě

17.10.2016
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl Státnímu pozemkovému úřadu dvoutřetinový podíl u devíti pozemků v zahrádkářské osadě.

Pracovníci ÚZSVM v Přerově objevili při vyklízení bytu předměty sběratelské hodnoty

05.10.2016
Pracovníci ÚZSVM v Přerově objevili při vyklízení bytu předměty sběratelské hodnoty
Při vyklízení družstevního bytu v Kojetíně, který státu připadl jako odúmrť, narazili pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na movité věci s historickou a sběratelskou hodnotou.

Pracovníci ÚZSVM v Přerově převzali padělky hodinek

23.08.2016
Pracovníci ÚZSVM v Přerově převzali padělky hodinek
Pracoviště ÚZSVM v Přerově převzalo na základě rozhodnutí Magistrátu města Přerova tři kusy padělaných náramkových hodinek značky Geneva.

Katastrální úřad pro Olomoucký kraj získal přívěs

09.08.2016
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj získal přívěs
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně předal Katastrálnímu úřadu pro Olomoucký kraj nákladní přívěs valníkový zn. AGADOS NP 2 NR 1, rok výroby 2005.

ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu zemědělské pozemky na Přerovsku o rozloze přes 1,7 hektaru

03.08.2016
ÚZSVM převedl Státnímu pozemkovému úřadu zemědělské pozemky na Přerovsku o rozloze přes 1,7 hektaru
Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedlo na Státní pozemkový úřad (SPÚ) zemědělské pozemky na Přerovsku o celkové rozloze 17 573 m2. Pozemky v účetní hodnotě přes 956 tisíc korun se nacházejí v katastrálních územích Říkovice u Přerova, Proseničky, Drahotuše a Přerov.

ÚZSVM převzal směnku na 320 tisíc korun, kterou zločinci donutili podepsat důchodce z Přerovska

27.07.2016
ÚZSVM převzal směnku na 320 tisíc korun, kterou zločinci donutili podepsat důchodce z Přerovska
Přerovské pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzalo na základě usnesení Okresního soudu v Přerově směnku na 320 tisíc korun. Tu podepsal dnes již zemřelý František J. pod nátlakem několika pachatelů. Pracovníci ÚZSVM směnku v dohledné době zlikvidují.

Státní pozemkový úřad získal pozemky na Přerovsku

11.07.2016
Státní pozemkový úřad získal pozemky na Přerovsku
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl pozemky pod vodními plochami v Provodovicích a Všechovicích na Státní pozemkový úřad.