Úterý, 28. ledna 2020

Z činnosti odboru Odloučeného pracoviště Přerov

ÚZSVM převzal od policejního ředitelství budovu v Přerově

18.08.2017
ÚZSVM převzal od policejního ředitelství budovu v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převzal od Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje nepotřebný majetek - administrativní budovu na ulici Čapka Drahlovského v centru města Přerov.

ÚZSVM převodem pozemků umožnil vybudování kanalizace

10.07.2017
ÚZSVM převodem pozemků umožnil vybudování kanalizace
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl dva pozemky v katastrálním území Čekyně do vlastnictví města Přerov.

ÚZSVM získal kolo z trestné činnosti

27.06.2017
ÚZSVM získal kolo z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal od Policie ČR pánského jízdní kolo Author stříbrno-modré barvy.

ÚZSVM v Přerově převedl pozemky Povodí Moravy

23.06.2017
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl Povodí Moravy pozemky v katastrálních územích Býškovice a Špičky.

ÚZSVM převedl na město Lipník nad Bečvou pozemky v hodnotě 480 tisíc korun

22.05.2017
ÚZSVM převedl na město Lipník nad Bečvou pozemky v  hodnotě 480 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) bezúplatně převedl do vlastnictví města dva pozemky pod silnicemi v Lipníku nad Bečvou o celkové výměře 8 990 m2 a v účetní hodnotě 480 871 korun.

ÚZSVM prodal rodinný dům v Hranicích za 1,57 milionu korun

27.04.2017
ÚZSVM prodal rodinný dům v Hranicích za 1,57 milionu korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) prodal nemovitosti v Hranicích ve výběrovém řízení s následnou aukcí. Nemovitosti přešly do správy ÚZSVM jako odúmrť.

ÚZSVM převedl na Státní pozemkový úřad pozemky na Přerovsku v hodnotě 31 tisíc korun

26.04.2017
ÚZSVM převedl na Státní pozemkový úřad pozemky na Přerovsku v hodnotě 31 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převedl Státnímu pozemkovému úřadu 8 zemědělských pozemků v katastrálním území Všechovice, a to o celkové výměře 3 116 m2, v celkové účetní hodnotě 31 643 korun.

ÚZSVM vydal církvi další majetek v restitučním řízení

04.04.2017
ÚZSVM vydal církvi další majetek v restitučním řízení
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově vyřešili další výzvu k vydání majetku v restitučním řízení. Římskokatolická farnost Lipník nad Bečvou získala do svého vlastnictví dva pozemky v Lipníku nad Bečvou.

Díky prodeji pozemku bude umožněna oprava kulturní památky v Hustopečích

03.04.2017
Díky prodeji pozemku bude umožněna oprava kulturní památky v Hustopečích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal pozemek pod kulturní nemovitou památkou v Hustopečích nad Bečvou. Díky prodeji za 83 tisíc korun bude umožněna oprava hrobky rodiny Baillou, která na pozemku stojí.

ÚZSVM prodal pozemek v Přerově za 8 tisíc korun

29.03.2017
ÚZSVM prodal pozemek v Přerově za 8 tisíc korun
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal pozemek pod stavbou jejímu majiteli. Pozemek v památkové zóně o výměře 12 m2 byl prodán společnosti ČEZ Distribuce, a. s. za 8 440 korun. Pozemek byl původně evidován v seznamu pozemků zapsaných na neexistující subjekt Okresní průmyslový podnik, s. p. Přerov, který byl od roku 1992 v likvidaci a následně vymazán z obchodního rejstříku. Díky Mapě majetku státu se podařilo tento pozemek najít a následně prodat.

Desítky parfémů s nápisem Boos Luca Bossi k likvidaci

06.03.2017
Desítky parfémů s nápisem Boos Luca Bossi k likvidaci
Přerovští pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převzali od místního magistrátu celkem 35 parfémů s neznámým obsahem včetně krabiček zabavených v přestupkovém řízení.

Hasiči získali pozemky pro novou stanici

18.01.2017
Hasiči získali pozemky pro novou stanici
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově bezúplatně převedl tři pozemky Hasičskému záchrannému sboru Olomouckého kraje. Na pozemcích v Přerově vyroste nová požární stanice.

ÚZSVM připadly kradené věci z Kozlovic

17.01.2017
ÚZSVM připadly kradené věci z Kozlovic
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Přerově převzal od policie movité věci, které připadly státu na základě rozhodnutí Krajského ředitelství policie. Jedná se o křížový šroubovák s černočervenou rukojetí, dvě kapesní svítilny, elektrikářskou lepící pásku a zavírací kovový nůž.

Pracovníci pracoviště ÚZSVM v Přerově převzali nůž z trestné činnosti

16.01.2017
Pracovníci pracoviště ÚZSVM v Přerově převzali nůž z trestné činnosti
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal nůž z trestné činnosti o délce čepele 18 cm a délce rukojeti 12 cm.

ÚZSVM prodal pozemky pod garážemi v Přerově

30.12.2016
Pracovníci přerovského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových prodali osm pozemků v Přerově o celkové výměře 103 m2, fyzickým osobám – vlastníkům osmi řadových garáží na ul. Alšova v Přerově.

ÚZSVM v Přerově připadlo 15 psů a 5 štěňat

02.12.2016
ÚZSVM v Přerově připadlo 15 psů a 5 štěňat
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převzal na základě rozhodnutí Magistrátu města Přerova o přestupku a propadnutí týraných zvířat celkem 15 psů a 5 štěňat.

ÚZSVM převedl Olomouckému kraji pozemky pod komunikací v Přerově

25.11.2016
ÚZSVM převedl Olomouckému kraji pozemky pod komunikací v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově převedl Olomouckému kraji pozemky pod komunikací v účetní hodnotě 1 010 950 korun. Pozemky se nachází na okraji Přerova. Převodem došlo ke sjednocení vlastníka pozemku a komunikace, což Olomouckému kraji umožní provádět opravy této silnice.

ÚZSVM umožnil na svých pozemcích v Přerově provedení stavebních úprav

03.11.2016
ÚZSVM umožnil na svých pozemcích v Přerově provedení stavebních úprav
Pracovníci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových uzavřeli se společností Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. smlouvu o zřízení věcného břemene ke stavbě kanalizačního sběrače. Realizací tohoto projektu bude dosaženo zlepšení kvality vody v řece Bečvě a zlepšení životního prostředí. Na základě uzavřené smlouvy bylo do státního rozpočtu odvedeno 316 481 korun.

ÚZSVM prodal podíly na pozemku pod bytovým družstvem v Přerově

27.10.2016
ÚZSVM prodal podíly na pozemku pod bytovým družstvem v Přerově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově prodal podíly na pozemku v zastavěné části města pod bytovým domem v ulici Šrobárova. Podíly prodávaného pozemku byly předmětem šesti kupních smluv s vlastníky bytových jednotek, celková kupní cena činila 37 628 korun. Tímto prodejem došlo ke sjednocení vlastnictví bytového domu a pozemku pod bytovým domem.

Pracovníci ÚZSVM vydali církvi majetek v Polkovicích

17.10.2016
Pracovníci ÚZSVM vydali církvi majetek v Polkovicích
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Přerově vyřešil výzvu k vydání majetku v obci Polkovice Metropolitní kapitule svatého Václava v Olomouci, která je právním nástupcem Římsko-katolické prebendy třetího domského kapitulára.