Převedli jsme zdarma majetek Jindřichovu Hradci a obcím Horní Pěna, Kačlehy a Písečné

21.07.2021 - Jindřichův Hradec

Zaměstnanci ÚZSVM v Jindřichově Hradci zdarma převedli z důvodu veřejného zájmu šest pozemků s celkovou výměrou 5 979 m². Parcely jsou zastavěny tělesy místních komunikací.

Město Jindřichův Hradec nově eviduje ve svém majetku dva pozemky s výměrou 294 m2 a 509 m2 v místních částech Dolní Skrýchov a Horní Žďár. Dvě největší parcely s rozlohou 3 271 m2 a 1 424 m2 byly převedeny do vlastnictví Kačleh. Jednalo se o spojovací cestu s Hrutkovem a část komunikace, která propojuje náves se zemědělským areálem. Pozemek o výměře 139 m2 poblíž kostela svatého Michaela si připsala Horní Pěna. Obec Písečné získala pozemek o rozloze 342 m2 pod místní komunikací v okolí bytových domů. Majetek bude nadále sloužit občanům a široké veřejnosti.

 

ÚZSVM tyto pozemky v minulosti převzal v souvislosti s ukončením činnosti Okresního úřadu v Jindřichově Hradci. Převody vedly ke sjednocení majetku a zároveň se zjednoduší údržba a opravy komunikací.

Přílohy: 835.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.