Převod pozemků v souvislosti s modernizací trati Brno–Přerov

15.09.2023 - Přerov

Správa železnic požádala přerovské pracoviště ÚZSVM o převod čtyř pozemků v Kojetíně. V daném úseku se chystá významná stavba „Modernizace trati Brno-Přerov, 5. stavba Kojetín-Přerov.“

Pozemky leží v nezastavěné části Kojetína. Jedná se o zeleň u železniční trati se stromy a náletovými keři mezi polní cestou a polem. Chystaná komplexní stavba zahrnuje nejen stavby drážní, ale také přeložky silnic, vodovodů, kanalizací a jiných těles. Bezúplatným převodem tak je Správě železnic umožněno bez omezení tyto pozemky k samotné výstavbě či jako manipulační plochy.

Přílohy:Kojetín 5738-30.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.