Prodali jsme další pozemek pod Píšťanským jezerem

29.07.2020 - Litoměřice

Pracoviště ÚZSVM v Litoměřicích se podařilo úspěšně hned v prvním kole elektronické aukce prodat pozemek ležící pod hladinou Píšťanského jezera. Tento pozemek zabírá plochu o výměře 1 706 m².

Pozemek leží pod vodní hladinou uměle vytvořeného jezera, které vzniklo v 50. a 60. letech 20. století zatopením bývalé pískovny. Toto vodní dílo není evidováno jako vodní dílo v majetku žádného státního podniku. Jedná se o povrchové vody akumulované v prostoru jezera, jejichž zdrojem jsou podzemní vody z okolního terénu, průsakové vody z toku Labe a povrchové vody z Labe, které do jezera vtékají nebo z něj vytékají prostřednictvím umělého průplavu náležejícího Povodí Labe, Voda v jezeře je uměle vzdutá vodním dílem Střekov a její množství je ovlivněno manipulací na zdymadlech. Pozemek současně leží v Chráněné krajinné oblasti České středohoří.


V minulosti byly všechny pozemky jezera zapsané v katastru nemovitostí na neznámého vlastníka. Dle doručených pokladů a nabývacích titulů vznikl dnešní pozemek z několika pozemkových parcel bývalého pozemkového katastru. Ty byly zapsané pro Obec Píšťany jako historický majetek obce a následně byly vedeny v přídělu pro Severočeskou Prefu, národní podnik Ústí nad Labem. Stát se pak stal vlastníkem těchto pozemkových parcel na základě zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, protože obec ve stanovené lhůtě nepodala žádost k soudu na určení vlastnictví k těmto parcelám.

Litoměřický ÚZSVM prodal tento pozemek o výměře 1 706 m2 hned v prvním kole elektronické aukce za 263 020 Kč.

Přílohy: 894.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.