Prodej pozemku ve Špindlerově Mlýně

25.05.2023 - Trutnov

Trutnovský ÚZSVM prodal ve výběrovém řízení s aukcí parcelu v Labské ve Špindlerově Mlýně za 331 000 korun.

Svažitý pozemek s výměrou 298 m2 je v katastru označen jako ostatní plocha, neplodná půda. Jde o zatravněný plně podmáčený pruh země mezi vzrostlými stromy, které lemují místní pěšinu. Místo je chráněno jako evropsky významná lokalita, ochranné pásmo národního parku.

 

Do elektronické aukce se stanovenou minimální částkou 330 tisíc korun se zaregistrovali tři účastníci a podmínky účasti ve formě řádného složení požadované kauce splnili dva z nich. Minimální výše příhozu byla nastavena na 1 000 korun. Během aukce samotné byl učiněn jeden příhoz a konečná kupní cena tak byla navýšena na 331 000 korun.

 

ÚZSVM získal pozemek od Správy Krkonošského národního parku jako pro KRNAP již nepotřebný majetek.

 

Do elektronických aukcí je možno se přihlásit prostřednictvím webových stránek ÚZSVM  www.nabidkamajetku.cz.

Přílohy:Fotodokumentace.JPG
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.