Prodejem pozemků v obci Petrovice došlo k sjednocení vlastnictví nemovitých věcí

10.06.2021 - Opava

Opavské pracoviště ÚZSVM převedlo zdarma obci Branka u Opavy pozemek, který je zastavěn komunikací o celkové výměře 209 m². Pozemky získaly také obce Vysoká a Petrovice.

Pozemek, který je využíván širokou veřejností jako příjezdová cesta k bytovým domům a firmám v obci Branka, přímo navazuje na další plochu, která je již ve vlastnictví obce. Tímto převodem tak bude obec snadněji zajišťovat údržbu, případnou opravu a obnovu komunikace. Pozemek ÚZSVM získal v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

 

ÚZSVM v Opavě dále prodal přímým prodejem obci Vysoká pozemky, které leží v místní části Pitárné. Na jednom z pozemků se nachází prodejna se smíšeným zbožím a druhý pozemek tvoří příjezdovou a manipulační plochu k této prodejně. Prodejem byla do státního rozpočtu odvedena částka 115 000 Kč. I tyto pozemky ÚZSVM získal v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

 

Obec Petrovice pak od ÚZSVM získala za 172 000 Kč pozemky, které se nachází v zastavěném území obce, naproti sídlu obecního úřadu, a jsou zastavěny stavbou občanské vybavenosti a garáží. Prodej formou přímého prodeje byl zvolen s ohledem na skutečnost, že vlastníkem staveb, které se na pozemcích nachází, je fyzická osoba, která měla předkupní právo k těmto pozemkům. Jelikož ale majitel nemovitostí předkupního práva nevyužil, získala pozemky obec Petrovice. Pozemky ÚZSVM připadly v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.

Přílohy: Petrovice2.jpg Petrovice.jpg Branka u Opavy.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.