Propanbutanové lahve využijí hasiči

04.08.2021 - Olomouc

Na základě rozhodnutí dědického soudu připadla ÚZSVM v Olomouci polovina domku v Moravském Berouně, a to včetně některých movitých věcí, mezi které patřilo pět starých tlakových propan-butanových lahví umístěných v místnosti původně využívané jako kuchyně.

Stavba je ve špatném stavebně technickém stavu, a proto musely být z bezpečnostních důvodů lahve z objektu co nejdříve odstraněny. Lahve měly prošlou revizní lhůtu, z tohoto důvodu je žádné zařízení pro výkup nechtělo převzít, a současně nebyly ani v takovém stavu, aby je bylo možné jako odpad odvézt do sběrného dvora. Olomoučtí kolegové situaci vyřešili oslovením Hasičského záchranného sboru, který nabídku uvítal a majetek převzal k využití v rámci odborného výcviku hasičů.

 

O dalším osudu stavby ÚZSVM aktuálně jedná se spoluvlastnicí a místně příslušným stavebním úřadem. ÚZSVM má s Hasičským záchranným sborem dlouhodobě uzavřené memorandum o vzájemné spolupráci.

Přílohy: Propan butan lahve 2021.jpg IMG_20190815_0958052021.jpg
Došlo k chybě. Aplikace nemusí reagovat do znovu načtení. 🗙
Načítám...
Nelze se připojit. Klikněte pro pokus o připojení:
Připojení bylo odmítnuto.