Pondělí, 21. října 2019

Hasičský záchranný sbor převzal majetek za 20 milionů korun

21.12.2010
Hasičský záchranný sbor převzal majetek za 20 milionů korun
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl budovu víceúčelového zařízení i s pozemky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Hodnota majetku činí bezmála 20 milionů korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), bezúplatně převedl budovu víceúčelového zařízení i s pozemky Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje. Hodnota majetku činí bezmála 20 milionů korun.Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje bude objekt využívat k zabezpečení úkolů v rámci zajištění akceschopnosti jednotek a složek integrovaného záchranného systému.Objekt v minulosti sloužil jako protiletecký kryt, sklad protichemického, ženijního, spojovacího a zdravotnického materiálu a také jako sklad humanitární pomoci. ÚZSVM získal majetek po zániku Okresního úřadu Nový Jičín.