Pondělí, 21. října 2019

Obec získala státní pozemky

02.12.2010
Obec získala státní pozemky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl 15 pozemků obci Diváky na Břeclavsku.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl 15 pozemků obci Diváky na Břeclavsku. Celková účetní hodnota předaného majetku převyšuje 225 tisíc korun.Pozemky o výměře cca 5,5 tisíce m˛ jsou situovány v intravilánu obce Diváky a jsou využívány jako veřejná zeleň a veřejné prostranství. ÚZSVM převedl nemovitý majetek v souladu se zákonem a z důvodu veřejného zájmu.