Středa, 23. října 2019

Pozemky v areálu gymnázia převedeny ve veřejném zájmu

22.12.2010
Pozemky v areálu gymnázia převedeny ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky v areálu Gymnázia Cheb Karlovarskému kraji.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Cheb (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl pozemky v areálu Gymnázia Cheb Karlovarskému kraji. Účetní hodnota pozemků o rozloze 2.157 m˛ převyšuje částku 582 tisíc korun.Gymnázium Cheb je příspěvkovou organizací zřízenou Karlovarským krajem, který pozemky v areálu školy udržuje a zároveň využívá pro účely vzdělávací, sportovní a tělovýchovné.