Čtvrtek, 21. listopadu 2019

Starožitný turistický dalekohled rozšíří sbírky muzea

29.12.2009
Starožitný turistický dalekohled rozšíří sbírky muzea
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Národnímu technickému muzeu starožitný turistický dalekohled s vestavěným kompasem v koženém pouzdře.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rakovník (Územní pracoviště Střední Čechy), předal Národnímu technickému muzeu starožitný turistický dalekohled s vestavěným kompasem v koženém pouzdře.Dalekohled z 20. let minulého století byl v souladu s platnými právními předpisy nabídnut Ministerstvu kultury ČR, které rozhodlo o předání Národnímu technickému muzeu v Praze.Součástí movitých věcí, které ÚZSVM získal z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť, byly také předměty ze žlutého a bílého kovu, které ÚZSVM předává Puncovnímu úřadu v Praze.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.