Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM předal městu nemovitosti v zooparku

21.12.2009
ÚZSVM předal městu nemovitosti v zooparku
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Území pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli nemovitosti chomutovského zooparku městu Chomutov.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Území pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli nemovitosti chomutovského zooparku městu Chomutov.ÚZSVM předal celkem 14 nemovitostí městu Chomutov, které je zřizovatelem příspěvkové organizace Podkrušnohorský zoopark Chomutov. Jednalo se o 10 pozemků o celkové výměře 7.488 m2 a o 4 budovy. Zoopark dosud využíval tyto nemovitosti k provozování zoologické zahrady na základě výpůjčky. Převedené budovy zoopark využívá ke vzdělávacím účelům a k ubytování zaměstnanců.Zoopark Chomutov je členem řady mezinárodních organizací, v rámci kterých se podílí například na kroužkování čápů na Chomutovsku či v Doupovských vrších. Dále zoopark pořádá výukové programy pro základní a střední školy a různé kulturní a přednáškové akce zaměřené na ekologii, péči o životní prostředí a chov zvěře. Zoopark rovněž pečuje o zraněné a handicapované živočichy nalezené ve volné přírodě, které po vyléčení opět navrací zpět do přírody.