Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM převádí pozemky pod vodními toky

09.12.2009
ÚZSVM převádí pozemky pod vodními toky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl od začátku letošního roku Zemědělské vodohospodářské správě již 60 pozemků pod vodními toky.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), převedl od začátku letošního roku Zemědělské vodohospodářské správě již 60 pozemků pod vodními toky.ÚZSVM těmito převody sjednocuje vlastnictví koryt vodních toků a pozemků pod nimi. Celkem 60 převedených pozemků o výměře cca 6 hektarů má evidenční hodnotu téměř 100 tisíc korun. ÚZSVM převedl např. pozemky v korytech Tažovického, Smoliveckého, Hajanského či Ř˜epického potoka.I přes snahu ÚZSVM o přednostní realizaci tohoto majetku zůstává řada nemovitostí, které na realizaci teprve čekají, neboť každý převod vyžaduje schválení Ministerstva zemědělství ČR.