Středa, 23. října 2019

ÚZSVM převedl pozemek u řeky městu

10.12.2009
ÚZSVM převedl pozemek u řeky městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu pozemek v katastrálním území Sušice nad Otavou do vlastnictví Města Sušice.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl ve veřejném zájmu pozemek v katastrálním území Sušice nad Otavou do vlastnictví Města Sušice.Pozemek celkové výměry 11.800 m2 je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím neplodná půda, jeho účetní hodnota je přes 8 tisíc korun. Pozemek slouží jako protipovodňová ochranná hráz části území města. Město Sušice se smluvně zavázalo, že předmětnou nemovitost bude využívat k uvedeným účelům po dobu minimálně 10 let.