Pondělí, 14. října 2019

ÚZSVM prodal pozemek obci

17.12.2009
ÚZSVM prodal pozemek obci
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za 105 tisíc korun prodal zastavěný pozemek o výměře 335 m˛ v katastrálním území Vesce u Soběslavi obci Vesce.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za 105 tisíc korun prodal zastavěný pozemek o výměře 335 m˛ v katastrálním území Vesce u Soběslavi obci Vesce.Na uvedeném pozemku se nachází kulturní dům ve vlastnictví nabyvatele. Dosud byl předmětný pozemek užíván obcí na základě nájemní smlouvy. V současné době je pozemek v katastru nemovitostí zapsán již na nového vlastníka.ÚZSVM tímto prodejem umožnil majiteli sjednotit vlastnictví budovy a pozemku.