Středa, 26. února 2020

prosinec

ÚZSVM likvidoval padělané CD nosiče

18.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Územní pracoviště Ostrava), provedl v uplynulých dnech fyzickou likvidaci 222 kusů padělaných CD nosičů.

Hraniční přechody “ aktuální situace

18.12.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) hospodaří s majetkem na silničních hraničních přechodech. Až do 21. 12. 2007 jsou tyto silniční hraniční přechody z 91 % užívány pro potřeby státní správy, především pro potřeby Policie ČR, celní správy a kontrolních orgánů sousedních států.

Úřad práce převzal od ÚZSVM další budovu

17.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), předal Úřadu práce v Kroměříži budovu včetně stavební parcely v hodnotě téměř 30 milionů korun.

Peníze zabavené ve věznici odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu

17.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), převzal finanční hotovost ve výši cca 20 tisíc korun od Věznice v Kynšperku nad Ohří.

ÚZSVM převedl na Písecku pozemky pod komunikacemi

13.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), v letech 2006 - 2007 bezúplatně převedl celkem 88 pozemků pod komunikacemi o výměře 83.880 m˛.

Čtyři miliony korun obohatí státní rozpočet

11.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), řešil další případ majetku, který získal na základě rozhodnutí Okresního soudu v Blansku jako odúmrť.

ÚZSVM prodal za nejvyšší kupní nabídku

06.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Havlíčkův Brod (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve 3. kole výběrového řízení budovu bývalé dívčí školy v katastrálním území Ledeč nad Sázavou.

Pozemky v autocampingu vynesly téměř čtyři miliony korun

03.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř čtyři miliony korun prodal 65 pozemků v katastrálním území Měšice u Tábora.

Další unikátní pozemek převzala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

03.12.2007
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ostrava), převedl předávacím protokolem Agentuře ochrany přírody a krajiny ČR pozemek v účetní hodnotě téměř 1,4 miliony korun, a to v souladu s platnými právními předpisy.