Pátek, 28. února 2020

prosinec

ÚZSVM spolupracuje s obcemi při ochraně kulturních památek

15.12.2006
Kapli sv. Kříže převedl bezúplatně ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Uherské Hradiště (Územní pracoviště Brno) do vlastnictví obce Buchlovice.

ÚZSVM likvidoval pirátské kopie CD nosičů

08.12.2006
Téměř tři tisíce CD a DVD nosičů převzal ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň) od okresního ředitelství Policie ČR.

ÚZSVM převedl kapli z poloviny 18. století

08.12.2006

ÚZSVM převedl budovu v Sokolově na Úřad práce

07.12.2006
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň) provedl v těchto dnech převod budovy v ul. Jednoty 654 v Sokolově.