Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM převedl dva rekreační objekty

02.12.2004

Dva rekreační objekty bezúplatně převedl ÚZSVM Hasičskému záchrannému sboru Jihomoravského kraje. Společně s budovami bylo na nového nájemce převedeno také jejich vnitřní zařízení.První z objektů - chata Lančov - se nachází na břehu Vranovské přehrady; druhá převedená chata Marcela je vzdálená pouhých 200 m od Brněnské přehrady. Obě nemovitosti převzal v minulém roce ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Brno - venkov (Územní pracoviště Brno) od bývalého okresního úřadu. Pro ÚZSVM tyto nemovitosti nejsou potřebné k plnění stanovených úkolů a činností.ÚZSVM převádí budovy po bývalých okresních úřadech v souladu se zákonem č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích na jiné organizační složky státu, případně na obce vykonávající státní správu.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Mgr. Oldřiška Hájevská, v z.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM