Pondělí, 21. října 2019

Ať už stát konečně mlčí, rozhodl soud

15.12.2004

Nejvyšší státní zastupitelství vrátilo na začátku listopadu kauzu Diag Human k dalšímu zkoumání podřízenému vrchnímu státnímu zastupitelství k doplnění. Je prý potřeba prověřit, zda důvodem přerušení obchodní spolupráce nebyly i jiné okolnosti než ty, o které se opíral Diag Human ve své žalobě. Pražský státní zástupce Ladislav Letko bude muset také prostudovat, zda by případné jiné důvody ukončení spolupráce mezi tehdejším Connecem a dánským zpracovatelem krevní plazmy NovoNordiskem nepřinesly alespoň snížení sumy, kterou má stát Diagu vyplatit.


Může se tak stát, že rozhodčí senát určí definitivní sumu, kterou má stát zaplatit, dříve, než by eventuálně policie zjistila nějaká porušení zákona ze strany zástupců firmy Diag Human. Zkoumání policie a státního zastupitelství totiž nemá vliv na zasedání arbitrů, kteří se sporu věnují. Ti jednoznačně odmítli, aby stát přinášel další a další argumenty.
"Rozhodčí senát, i když nemá poučovací povinnost, znovu upozorňuje žalovanou stranu na rozhodující a právně nezvratnou skutečnost, že o základu sporu bylo již rozhodnuto mezitímním rozhodčím nálezem, který je pro tento rozhodčí senát závazný. Jestliže si žalovaná strana myslí, že rozhodci mezitímním rozhodčím nálezem rozhodli nesprávně, pak jí příslušné právní předpisy poskytovaly dostatečné právní prostředky k nápravě. Pokud tak neučinila, nemůže nápravu svého pochybení nebo své nečinnosti požadovat po stávajícím rozhodčím senátu," píše v dokumentu z letošního listopadu předseda senátu Květoslav Růžička. Kdyby rozhodci udělali zásadní chybu, bylo možné nález zrušit. Ani přezkum však výhrady české strany nepotvrdil. "Je mimořádně nešťastné, když politici říkají, že nález neuznávají. Nález je platný a je vykonatelný," zdůraznil předseda rozhodčího soudu a expert na arbitrážní právo Bohuslav Klein.
Ř˜editel odboru právních služeb Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Jan Herda oponuje: "Odmítám takováto tvrzení. Jakkoliv bylo rozhodnuto o základu, že tady byla příčinná souvislost mezi výrokem exministra Bojara a vzniklou škodou pro firmu Conneco, o výši a rozsahu škod rozhodnuto nebylo. Naším zájmem je samozřejmě to, abychom firmě Diag Human nemuseli vyplácet ani korunu."