Středa, 23. října 2019

Kdo dnes sídlí v bývalých budovách okresních úřadů

07.12.2004

Havlíčkův Brod * "Po ukončení činnosti okresního úřadu bylo prioritním úkolem, aby tato budova byla nadále plně využita a zůstala v majetku státu," uvádí Alena Kubalová, vedoucí hospodářské správy z havlíčkobrodského pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Nyní je v budově bývalého okresního úřadu okresní státní zastupitelství, probační a mediační služba, Celní úřad Havlíčkův Brod, Dopravní inspektorát OŘ˜ Policie ČR, Cizinecká policie Havlíčkův Brod a tři kanceláře jsou pronajaty komerčně. Soustředění státních orgánů do jedné budovy je podle ÚZSVM pro stát ekonomicky výhodnější než rozptýlení po městě.


(jaš)
Pelhřimov * Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových spravuje v Pelhřimově sedm budov bývalého okresního úřadu. V nich sídlí městský úřad, správa sociálního zabezpečení, úřad práce, Česká školní inspekce, pegagogicko-psychologická poradna, detašované pracoviště krajského úřadu a samotný úřad pro zastupování státu. "V současné době připravujeme pro vládní dislokační komisi v Praze materiál, který upřesňuje umístění úřadů v budovách od 1. ledna 2007. Do té doby zůstane stávající stav," říká ředitel územního pracoviště Jaroslav Kubát. Ani za dva roky se s největší pravděpodobností nic nezmění. Jen budou výše jmenované instituce jinak rozmístěny. "Zaregistrovali jsme ještě požadavky dalších čtyř organizací, které se však do prostor už nevejdou," dodává Kubát.


(po)
Jihlava * V bývalé budově okresního úřadu, která před rokem 1989 sloužila jako sídlo OV KSČ, dnes sídlí několik úřadů a orgánů. Ze státní správy to jsou kromě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), probační a mediační služba, pozemkový úřad, odbor státní sociální podpory Úřadu práce v Jihlavě, inspektorát bezpečnosti práce a některé odbory ministerstva vnitra. Kancelářské prostory využívají i orgány samosprávy. Odbor životního prostředí i sociálních věcí a zdravotnictví zde má jihlavský Magistrát. Úředníci kraje tu zase vykonávají práci části odboru školství, kontroly či sociálních věcí a zdravotnictví. "Odbor odloučeného pracoviště Jihlava eviduje další žadatele z řad zejména organizačních složek státu, kteří by měli o přidělení prostor zájem," uvádí ředitelka územního pracoviště ÚZSVM Lenka Kolaříková s tím, že zatím je však objekt plně obsazen.


(peš)
Třebíč * Velkou část bývalé budovy okresního úřadu využívá městský úřad, protože tam přestěhoval část svých odborů, a úřad práce, pod nějž bylo převedeno vyplácení sociálních dávek. Část osídlilo ministerstvo vnitra, Národní památkový ústav a krajský úřad. "Smlouva o výpůjčce nebytových prostor byla uzavřena v květnu 2003 na dobu do 31. prosince 2006. Městský úřad je tam tedy zdarma, respektive platí si pouze provozní náklady," vysvětluje mluvčí třebíčské radnice Ivan Přibík. Na začátku letošního roku požádal starosta Miloš Mašek Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových o bezúplatný převod budovy do vlastnictví města. Budova však nesplňuje kritéria, která jsou pro převod nutná. Jedním z nich je například požadavek, aby objekt nebyl obsazen jinou státní institucí.


(val)


Region | Vysočina