Čtvrtek, 21. listopadu 2019

ÚZSVM předá historický nábytek zámku Lemberk

13.12.2005
ÚZSVM předá historický nábytek zámku Lemberk

Rozhodnutím soudu nabyl stát “ ÚZSVM majetek v hodnotě více než 1,7 milionu korun. Jedná se o rodinnou vilu se zahradou z konce 19. století s vnitřním vybavením.


ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem) mezi movitými věcmi eviduje nábytek v rustikálním provedení, o jehož převod projevil zájem Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ústí nad Labem.


Jedná se například o sekretář, knihovnu, příborník, prádelník, stůl jídelní i psací a židle. Tento nábytek je určen pro Státní zámek Lemberk, který ho použije do svých reprezentačních prostor.


Nemovitý majetek ÚZSVM nejprve nabídne organizačním složkám státu, a pokud o něj neprojeví zájem, bude nabídnut k prodeji formou výběrového řízení. Finanční výtěžek pak ÚZSVM odvede do státního rozpočtu.


V případě odúmrti se jedná o majetek po zůstaviteli, který nezanechal zákonné ani závětní dědice. Na základě rozhodnutí soudu pak připadá majetek státu a ÚZSVM s ním dále hospodaří dle platných právních předpisů.