Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM šetří prostředky státního rozpočtu

02.12.2003
ÚZSVM šetří prostředky státního rozpočtu

Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) Územnímu pracovišti Hradec Králové odboru Odloučené pracoviště Semily přísluší hospodařit s dvěma administrativními budovami po zrušeném Okresním úřadě Semily. Historické domy se nacházejí v centru města a ÚZSVM poskytl nebytové prostory také dalším státním organizacím a organizačním složkám státu, které sídlily v nestátních budovách a hradily tak vysoké nájemné.


Rozsáhlá stavba v Bítouchovské ulici č. p. 1 je původním semilským zámkem, jenž byl získán od rodiny Rohanů v 19. století a postupně upravován pro účely administrativního využití. Rekonstrukce realizovaná po roce 1989 Okresním úřadem Semily jí vrátila opět zámecký vzhled.


Nyní se v budově nachází územní odbor Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje, odborné pracoviště Centra pro zdravotně postižené Libereckého kraje, oddělení dozoru Ministerstva vnitra, Ministerstvo zemědělství - Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Semily, detašované pracoviště Státní rostlinolékařské správy, Státní zemědělský intervenční fond, Pedagogické centrum Liberec, Probační a mediační služba a Český statistický úřad.


Administrativní budova v Husově ulici č. p. 74 získala svou současnou podobu úpravou a propojením tří původně obytných domů z počátku minulého století. V 90. letech po odkoupení státem objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí pro účely okresní knihovny a okresního úřadu. Stavba v secesním stylu, zapsaná mezi kulturní památky, se nachází v blízkosti semilské radnice. Jejím uživatelem je od 1. 1. 2003 Město Semily, které umístilo do budovy část agendy státní správy převedené ze zrušeného okresního úřadu.